Bafuna aboshwe owesilisa okhulelise intombazane (16)

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Owesilisa (23) ongomunye wobaba bezingane ezizalwe  ngoSuku lukaNcibijane KwaZulu-Natal ubhekene nenkinga yokuboshelwa ukudlwengula.

Lokhu kuza ngemuva kokuthi kuvele ukuthi umama wengane yakhe uneminyaka engu-16 okusho ukuthi wakhulelwa eneminyaka engu-15.

Ubengomunye womama abangu-350 abahalaliselwe ngokubeletha ngempumelelo KwaZulu-Natal ngomhlaka 1  kuMasingana.

Kodwa kuqubuke inkulumo-mpikiswano futhi kwavela ukukhathazeka ngenani eliphezulu lamantombazane amancane aphakathi kweminyaka engu-14 nengu-16 abakhulelwayo.

UNgqongqoshe wezeMpilo eKZN uNomagugu Simelane unxuse ukuthi kuboshwe ubaba (23) wengane ezalelwe esibhedlela saseNkandla.

Uthe umama wengane, “usayingane futhi ubaba (23) wayazi kahle ukuthi lokhu ukudlwengula. Yingakho sithi akaboshwe.”

Uphinde waveza ukuthi umama omncane kakhulu kunabo bonke kulo nyaka ungowase-Port Shepstone futhi uneminyaka engu-15. Ubaba wengane naye uneminyaka engu-15.

UMnu Ncamsile Nkwanyana oyilungu le-IFP ekomitini lezeMpilo esiShayamthetho saKwaZulu-Natal, uthe le nkinga idinga ukubhekwa  nokuthi izingane zesikole kumele zifundiswe ngocansi oluphephile.

“Sidinga iminyango yezempilo, yezokuthuthukiswa komphakathi, owezemfundo kanye nomphakathi ukuthi ihlangane iqhamuke nesisombululo sokulwa nalesi sihlava,” esho.

“Niyabona nani ukuthi izingane ezingomama ezibelethe ngoNcibijane zisafunda ezikoleni zamabanga aphezulu kwazise zineminyaka ephakathi kuka-14 no-16,” kusho uNkwanyana.

Uphinde wacela ukuthi kuboshwe ubaba (23) – kanye nabazali bentombazane.

Umndeni walo mama osemncane awutholakalanga ukuba uphawule futhi alikho icala elivuliwe.

Ekuqaleni konyaka odlule abakwa-Stats SA baveze ukuthi ngonyaka wezimali ka-2020/2021, ilinganiselwa ku-18 000 intsha yaKwazulu-Natal eyayikhulelwe.

Isibalo sinyuke ngo-70.4% ngo-2022, ngokusho koMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal.

Esithombeni esingenhla: Amanye amantombazane amancane abeletha ngoNcibijane ezibhedlela ezahlukene KwaZulu-Natal

Umthombo Wesithombe: KZN Department of Health

Izihloko zakamuva