Bafisa uhulumeni abasize ekutakuleni izidumbu

Everson Luhanga

Uma udlula e-Tembisa Plaza e-Ekurhuleni namanje kusagcwele imfucumfucu eyadalwa umlilo owaqubuka ngesikhathi sodlame lokuzitapela ezitolo nyakenye.

Kusakhona izisulu ezagqibeka ngesikhathi somlilo futhi alikho elinye icebo lokuzikhipha.

Ngomhlaka-13 kuNtulikazi nyakenye imindeni eyisithupha yabuka abathandiweyo bayo beyohlanganyela nabanye ababezitapela ezitolo bagcina ukubabona ngaleso sikhathi.

Bachithe unyaka wonke benxusa uhulumeni ukuthi abasize bakhiphe izidumbu zabathandiweyo babo. 

Ekhuluma ne-Scrolla.Africa ngosuku lokukhumbula ukushona komkakhe uCremildo Rodrigues uthe usalinde isidumbu somkakhe uSilvia Rodrigues. 

“Sesizame ngakho konke ukuthi uhulumeni asisize ukususa imfucumfucu esitolo. Kubukeka sengathi ukushaya indiva lokho,” kusho uCremildo. 

Uthe izidumbu zabanye abantu abashone ezindaweni okufinyeleleka kalula kuzo zathathwa imindeni zangcwatshwa. 

“Angiqondi ukuthi kungani isitolo u-Shoprite okwaqala kuso umlilo singakhucululwa.

“Uma abantu abebeqhuba ibhizinisi lapho bengeke besalivula okungenani abasisize ukukhuculula leya ndawo ukuze sizothola izidumbu ezisavalelekile.”

UCremildo uthe yena neminye imindeni emihlanu manje bahlela ukuya esitolo bayokhuculula babheke amalungu emindeni yabo. Akukhona okokuqala bezama ukuzibambela mathupha. Bazama ukususa imfucumfucu ngemuva komlilo, kodwa bahluleka.

“Sisezinhlungwini asazi nokuthi ubani umnikazi wale ndawo futhi asiqondi ukuthi kungani engagcina izidumbu ngaphakathi isikhathi esingaphezu konyaka.”

UPhuti Caiphus Moremi othi unkosikazi wakhe uKgabo Thabitha Moremi washiya ikhaya eyojoyina ababezitapela ezitolo uthi njalo uma ebuka i-Tembisa Plaza ucabanga ngomkakhe.

“Lesi kube isikhathi esinzima kakhulu empilweni yami.  Bengibamba amatoho lapha nalapha kodwa manje angisakwazi njengoba sekumele ngigade izingane. 

Uma engomunye wabantu abashona ngesikhathi kuqhuma igesi ngifuna ukumenzela umngcwabo ohloniphekile.”

Unkosikazi wakhe wahamba ekhaya etshele izingane zabo ezine ukuthi uzohlanganyela nalabo ababezitapela e-Tembisa Plaza. “Akakaze abonakale kusukela ngaleso sikhathi,” uPhuti etshela i-Scrolla.Africa.

Izihloko zakamuva