Bacela olunye usizo abayizisulu zezikhukhula eKapa

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Abantu abakhahlanyezwe izikhukhula abangaphezu kuka-500 emijondolo yase-Lotus eKapa bebelokhu bethola ukudla kathathu ngosuku ukuze bakwazi ukubhekana nemiphumela yenhlekelele yangesonto eledlule.

Kodwa manje ukudla kuyaphela.

Bazwakalise ukubonga ngokusizwa ngemuva kwemvula enamandla ecekele phansi imizi yabo kodwa manje njengoba sekufike esiphethweni sokutholakala kokudla, banxusa i-South African Social Security Agency (Sassa) ukuthi yelule ukwesekwa kwabo kuze kuphele le nyanga.

UNokubonga Mbuthuma oyilungu lekomiti ugqamise imizamo yabo yokufuna usizo ngesikhathi kunezimvula ezinamandla.

“Sifike ekhanseleni lewadi lethu ngesikhathi kulimala ukudla kanye nempahla yabahlali ngenxa yemvula enamandla ikhansela lasiphelezela saya kwa-Sassa lapho esithole khona usizo,” kusho uMbuthuma.

Abakwa-Sassa badlale indima ebalulekile ekufuneni usizo lokunakekela abayizisulu zezikhukhula ngokuhlanganisa izinhlangano ezahlukene ukuthi zihlinzeke ngezidingo ezibalulekile.

Amalungu omphakathi abebambe ulayini ukuzothola ukudla akhombise ukuluthokozela lolu sizo kanye nokulidinga kakhulu.

Inhlangano ethunyelwe ngabakwa-Sassa ibiletha izinhlobo ezahlukene zokudla usuku nosuku iqinisekisa ukuthi akekho ohamba elambatha.

“Kungakhathaliseki ukuthi bekungamasemishi noma ukudla kanye nepapa wonke umuntu ubethola okuthile. Lolu sizo lusho lukhulu ezimpilweni zethu.”

Isakhamuzi uZikhona Mlandwa (40) uthe usizo lokudla ludlulele nangale kwalabo abakhahlanyezwe izikhukhula.

“Lolu xhaso lusize nabantu abangasebenzi endaweni bakwazi ukulala benokudla eziswini nokuyinto osekunesikhathi eside bengakwazi ukuyenza,” kuveza uMlandwa.

Kodwa-ke, injabulo yabahlali igcwele usizi njengoba bebhekene nosuku lokugcina lokuthola ukudla.

USiyanda Mathe unxuse abakwa-Sassa ukuthi baqhubeke nokubaseka kuze kuphele le nyanga.

“Siyakuqonda ukuthi izinhlangano ezisihlinzeke ngosizo zinezinye izibopho kodwa ngabe abakwa-Sassa ngeke bekwazi yini ukusicelela ukudla okwengeziwe kuze kube sekupheleni kwenyanga?”

Uphinde wachaza ukuthi ngokuxhaswa kuze kuphele inyanga izakhamuzi zingathola amatoho ukuze zithole imali yokudla.

Esithombeni esingenhla: Abahlali basemijondolo yase-Lotus elokishini laseGugulethu bakhahlanyezwe imvula enamandla edale umonakalo eKapa ngesonto eledlule.

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva