Babuyile abantshintshela abantu izimali zempesheni

Doreen Mokgolo

Amadoda amabili abizwa ngamaqola esikhwama sempesheni adala umonakalo ezimpilweni zezikhulu zikahulumeni zesifazane e-Springs, e-Ekurhuleni.

Indlela laba basolwa abasebenza ngayo iyafana; baqondise kubasebenzi bakahulumeni abangabodwana, bebaheha ngothando ngaphambi kokuthi baluthwe ukuthi bathathe imali eshisiwe basule emsebenzini ngaphambi kokuthi amaqola anyamalale nemali yabo yempesheni.

Izindaba zesisulu zifundeka njengekholomu ebuhlungu emaphephandabeni wamasonto wonke.

Isisulu sakamuva salaba ababili nguNtshadi Msiza onguthisha esikoleni samabanga aphezulu eDuduza.

Utshele i-Scrolla.Africa ukuthi wahlangana nesoka lakhe laseSomalia ngoZibandlela esitolo sokudla e-Nigel.

“Wanginika uthando engangilulangazelela ngemuva kweminyaka engu-14 ngingathandani namuntu,” esho.

“Wangazisa kumalume wakhe lapho engacelwa ukuba ngihlanganyele kanye nabo endlini encane yokuthandaza. Ngesikhathi somkhuleko ngezwa izwi lowesilisa  livela buqamama lingamukela emndenini.”

Kuthiwa umalume wamcela ukuthi emhlanganweni wabo olandelayo aphathe izinhlamvu zemali ezingabiza u-R57 ukuze avule umcebo wakhe.

Ngemuva kosuku wabe esemnika imali yamaphepha engu-R1 000 wathi isiphindaphindekile uye wayihlukanisa nesoka lakhe.

UNishida uthe ngemuva kwamasonto umalume weluleka lezi izithandani ukuthi ziboleke imali ebhange ezophindaphindeka ibe u-R12 million.

“Ngiboleke imali kabili u-R90 000 kanye no-R150 000 emabhange amabili ahlukene  kanti nesoka lami lathi liboleke u-R90 000.

“Wangikhuthaza ukuthi ngisule emsebenzini ethi ngokwesiko labo amakhosikazi wabo awasebenzi. Bengingakhululekile ngalokhu,” esho.

Umphrofethi okwakuthiwa umalume wamtshela ukuthi bazokwengeza imali yesikhwama sakhe sempesheni ku-R250 000 abesevele ewuhambisile nokuthi uma iyiswa entabeni isonto lonke izophindaphindeka ibe u-R12m.

 “Selokhu bayeka ukufaka imali engu-R10 000 yokukhokhela imali ebolekiwe futhi ngisamile ekukhokheni,” esho.

Okhulumela amaphoyisa ase-Springs, uKaputeni Johannes Ramphora ukuqinisekisile ukuthi baphenya amacala okweba nokukhwabanisa kanti uphenyo luyaqhubeka.

Kunxuswa noma ngubani ongaba nolwazi mayelana nokuthi bangakuphi ukuthi abike kwi-Springs SAPS kule nombolo ethi-011 365 5700,” esho.

Izihloko zakamuva