Babonga umtapo wolwazi ozosiza abangaboni  

Lubhalwe nguZavela Makwabe

Umtapo wolwazi omusha ose-Dimbaza, e-Eastern Cape ungase ube isiqalo sesahluko esisha emphakathini ogcwele ubugebengu nodlame.

Kwabangaboni umtapo wolwazi wokuqala womphakathi usho ukuthi akusadingeki bahambe amabanga amade nokuthi basebenzise imali eningi ukuze bathole ulwazi oludingeka kakhulu.

Lesi sikhungo esise-Dimbaza eMoses Twebe Great Hall singumtapo wolwazi wokuqala womphakathi onabantu ababalelwa ku-22,000.

“Lesi sikhungo sisho ukuthi abantu bakulo mphakathi abathembele kakhulu kwisibonelelo sikahulumeni abadingi ukuthi basebenzise imali abangenayo ukuyifinyelela e-Qonce ukuze bathole izincwadi,” kusho uPhiwe Konzaphi. Isishoshovu somphakathi (28) sithi abantu abaningi abaseminyakeni yakhe endaweni babengakaze babone ingaphakathi lomtapo wolwazi.

UKanzapi ubekhuluma ne-Scrolla.Africa ngaphambi nje kokuthi uNgqongqoshe woMnyango wezeMidlalo, ezokuNgcebeleka, ezobuCiko namaSiko uNonceba Kontsiwe avule ngokusemthethweni umtapo wolwazi. Kuhlanganisa nomtapo wolwazi omncane ohlinzeka abantu abangaboni e-Dimbaza kulandela isicelo se-Eastern Cape Braille and Print Institute.

Phambilini abantu abangaboni ababefisa ukusebenzisa umtapo wolwazi bebethuthwa baye e-Qonce kanye ngesonto ukuze basebenzise umtapo wolwazi.

UKontsiwe uthe lo mtapo wolwazi uyimpendulo yesicelo sabangaboni base-Dimbaza abafuna ukuba nomtapo wolwazi abazocebisa ngawo imiqondo yabo.

UYolani Rhongwana ofunda umatikuletsheni esikoleni samabanga aphezulu i-Richard Varha uthe usithokozele kakhulu isipho somtapo wolwazi. Uzosiza izingane ezinjengaye ngocwaningo lomsebenzi wesikole wasekhaya namaphrojekthi wesikole, esho.

UNgqongqoshe uthe izikole zakule ndawo zizohlomula. Uphinde wacela umphakathi ukuthi ubambisane nohulumeni ukuvikela umtapo wolwazi.

“Silapha ukuzogqugquzela izingane ukuthi zifunde ukuze ziqede isihlava sokuyeka isikole,” kusho uKontsiwe.

UNgqongqoshe uthe ufuna ukubona umphakathi ukhiqiza odokotela kanye nosolwazi.

Esithombeni esingenhla: Umtapo wolwazi wase-Dimbaza 

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva