Babonga impatho enhle abanikazi bezitolo

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Emadolobheni amakhulu abanikazi bezitolo abaphuma emazweni angaphandle bavame ukuphathwa kabi, bathunjwe ukuze kukhishwe isihlengo noma baphoqwe ukuthi bakhokhe imali yokuvikelwa.

Kodwa kuyinto ehlukile kulabo abanezitolo emaphandleni ase-Lusikisiki, e-Eastern Cape.

Banobudlelwano obuhle nomphakathi.

UJohn Abebe utshele i-Scrolla.Africa ukuthi uhlale  ezwa ezindabeni mayelana nabanikazi bezitolo abaphuma emazweni angaphandle abathunjwayo baphinde babulawe.

“Ngifisa sengathi abasemadolobheni bengezwa uthando nemfudumalo engiyithola kubantu basemakhaya. Ngiyazi ukuthi ngiphephile lapha ngoba sonke siyasizana.”

U-Abebe unikeza abantu bakule ndawo ukudla ngesikweletu futhi nabo bayaqinisekisa ukuthi bayamkhokhela uma behola noma bethola izibonelelo zikahulumeni.

“Lokhu kukhombisa ukwethembana nenhlonipho esinayo komunye. Ngibanika ukudla ngesikweletu ngoba ngiyabathemba futhi bayazikhokha izikweletu zabo ngoba bayangihlonipha.”

Ngamaholide akhethekile afana noKhisimusi, u-Abebe unikeza izingane zasendaweni amaswidi namabhisikidi amahhala esitolo sakhe njengendlela yokubonga abazali bazo ngokumeseka.

“Izakhamizi zangamukela ngothando. Angikaze ngizizwe ngingowakwelinye izwe ngoba bangithatha njengowangakubo. Kufanele kube njalo kwezinye izindawo. Esikhundleni sokuhlukumezana nokuzondana sidinga ukusabalalisa uthando.”

Omunye ophuma ezweni elingaphandle ocele ukuthi igama lakhe ligodlwe usehlale kulesi sigodi iminyaka eyisishiyagalombili.

“Abafowethu abahlala eKapa bafuna ukuza lapha ngoba akumnandi lapho abahlala khona futhi bayazi ukuthi bengabulawa noma yinini.”

“Ngiyabathanda abantu basemakhaya ngoba bathembekile futhi sifuna bazi ukuthi siyalwazisa uthando nenhlonipho abasinika yona. Ukuba kwelinye izwe kunzima kodwa hhayi kithi. Siyakujabulela.”

Isakhamuzi uZilungile Ngxakana (62) utshele i-Scrolla.Africa ukuthi ngenxa yabanikazi bezitolo abaphuma emazweni angaphandle abalali bengadlile ngoba bengenamali.

“Akekho ozobahlukumeza endaweni yangakithi. Bangabantu abalapha ngoba bezofuna amadlelo aluhlaza. Bashiye izwe labo ngesizathu futhi asikho isidingo sokuthi sibaphathe kabi,” esho.

Esithombeni esingenhla: Umnikazi wesitolo ophuma ezweni lingaphandle manje osezinze e-Lusikisiki

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva