Babambene ngezihluthu uMalema noMashaba

Everson Luhanga

I-ActionSA isimemezele inhloso yayo yokulwa nokuthi iPhalamende lihoxise inkulumo kaJulius Malema mayelana nabaphuma emazweni angaphandle.

NgoMasingana nyakanye, uMalema watshela abaphuma emazweni angaphandle ukuthi “bathole izindlela ezilula” zokungena eNingizimu Afrika ngesikhathi kuqhubeka isithangami sabezindaba kumabonakude esasingomhlaka-14 kuMasingana.

Esitatimendeni esikhishwe ngoLwesibili, umholi we-ActionSA uHerman Mashaba uthe ithimba labammeli beqembu lizocubungula isinqumo senkantolo enkulu sokukhulula uMalema ecaleni lokugqugquzela abaphuma emazweni angaphandle ukuthi bangene ngokungemthetho kuleli.

IKomidi Elihlangene LePhalamende Likazwelonke Lezokuziphatha Nezintshisekelo Zamalungu likhiphe uMalema engenacala ngenxa yokuthi amagama akhe “ebenezincazelo ezahlukene”.

UMashaba uthe isinqumo sokuqhubeka nokubuyekezwa kwezomthetho ngalolu daba sisekelwe yinkolelo yokuthi amalungu ephalamende afunga ezikhundleni ukuze ahloniphe umthetho.

“Asikwazi ukwamukela noma yiliphi ilungu lephalamende elisebenzisa budedengu isikhundla salo ukuze likhulume ngokwephulwa komthetho ezweni lethu.

“Kuyahlekisa ukuthi ikomidi lePhalamende lithola lezi zinkulumo zichaza izinto ezahlukene,” usho kanje.

Uthe le ndlela yokubuyekeza isinqumo sekomidi izothatha isikhathi eside, “kodwa i-ActionSA inesineke ngesidingo sokuqinisekisa ukuthi singakwazi ukufundisa amalungu ephalamende ukuthi akuthathele phezulu ukungena kwabaphuma emazweni angaphandle ngokungemthetho.

“Isinyathelo sethu sokuqala kuzoba ukuthola izethulo zomthetho ezenziwe nguMnu uMalema namaminithi omhlangano wezingxoxo zekomidi.

“Uma isigungu sikazwelonke sezwe lethu singavumi, i-ActionSA izokwenza lokho ngaphandle kokunanaza.”

Scrolla World Cup Quiz