Azikho iziqu, akukho msebenzi kuhulumeni – kusho uCyril Ramaphosa etshela amalungu e-ANC

Lungani Zungu

UMengameli we-ANC, uMnu uCyril Ramaphosa, uphakamise ukuthi zonke izimeya zeqembu namakhansela kumele babe neziqu zangemuva kukamatikuletsheni.

Wethule isiphakamiso sakhe esigungwini esiphezulu seqembu ngesikhathi somhlangano waso ekuqaleni kwale nyanga.

Lokhu kuhambisana nomkhankaso wakhe wokuvuselela uhulumeni oholwa yi-ANC exhugayo, futhi aqede izisebenzi ezingasebenzi kahle.

Isiphakamiso singasungulwa ngokushesha uma sekuza ukhetho oluzayo lohulumeni basekhaya.

Ngenkathi i-ANC iba yiqembu elibusayo ngowe-1994, uhlelo lwayo lokuthunyelwa kwabantu ezikhundleni lwalungadingi ukuthi abangenele ukhetho babe neziqu ezithile.

URamaphosa uphinde waphakamisa ukuthi abazongenela isikhundla sobumeya babhalwe ohlwini olufushane, futhi badlule ohlelweni olunzima lokukhetha, ngaphambi kokuba bathunyelwe ukuphatha omasipala.

Kodwa isiphakamiso sakhe sihlangabezane nokuphikiswa okukhulu.

Ikhansela le-ANC eThekwini, elingenazo iziqu zangemuva kukamatikuletsheni, liyaphikisana nalesi siphakamiso.

“Lesi siphakamiso ngeke siphase,” kusho ikhansela.

“Uma siphasa, amakhansela amaningi e-ANC kanye nezimeya kuzofanele bashiye imisebenzi yabo. Amalungu e-ANC ngeke akuvumele lokho.”

Elinye ikhansela eMgungundlovu lithe uMengameli “ubephupha emini.”

“Singamalungu e-ANC futhi ngeke sisivumele leso siphakamiso ukuthi siphasiswe,” kusho ikhansela.

Lowo owayenguMengameli wezwe, uMnu uJacob Zuma, uNobhala-Jikelele we-ANC osamisiwe uMnu u-Ace Magashule nowayeyiMeya yeTheku uZandile Gumede, babephakathi kwabantu abanyukela ezikhundleni eziphezulu bengenazo iziqu.

Ngesikhathi ethula isiphakamiso sakhe, uRamaphosa udalule ukwehluleka kukahulumeni oholwa yi-ANC ukungabi bikho kwamakhono ezisebenzini ze-ANC kuhulumeni.

Okhulumela i-ANC uPule Mabe uthe lesi yisiphakamiso, futhi amalungu e-ANC azosiphikisa ngaphambi kokuthi kuthathwe ezinye izinyathelo.

Izihloko zakamuva