Ayikho ibheyili kubantu abayi-1,230 ababoshwe ngesikhathi sezinxushunxushu – kusho i-NPA

Dylan Bettencourt

I-National Prosecuting Authority (i-NPA) izophikisana nebheyili yalabo ababoshwe ngesikhathi sokuphanga nokubhikisha e-Gauteng nase-KZN.

Balinganiselwa kwabayizi-1,230 abasolwa ababoshiwe mayelana nalokhu kuphanga kanti uHulumeni uveze ukuthi i-NPA isungule ithimba eliyisipesheli elizobashushisa.

Okhulumela i-NPA u-Advocate Mthunzi Mhaga uthe lokhu kuboshwa kuzobekwa eqhulwini ngabaqondisi bezokushushiswa komphakathi nokuthi i-NPA izosebenzisana kakhulu neminyango efanele ukuqinisekisa konke ukusebenza obala kanye nokuphendula kwabasolwa.

UKhumbudzo Ntshavheni, onguNgqongqoshe osabambile ehhovisi likaMengameli, uthe uMengameli uCyril Ramaphosa ubesebenzisana nemikhakha ehlukene yomphakathi ukwakha impendulo ezinzile nephumelelayo kulezi zingxabano.

“UMengameli uRamaphosa ubengusihlalo womhlangano woMkhandlu Wezokuphepha Kazwelonke wokuhlola okwenzekayo ezweni lonke nokuxhumanisa impendulo, kubandakanya nokuqoqwa kwezobunhloli ebugebengwini obudlangile,” esho.

UNtshavheni uthe ngesikhathi kuhlangana uRamaphosa nongqongqoshe abaningi nabaholi bezenkolo kwaba nokuvumelana ngazwi linye emizameni kaMengameli yokuletha ukuthula eNingizimu Afrika ngesikhathi semibhikisho.

Icebo likaMengameli lokutshala amasosha ayizi-2 500 e-South African Defence Force (i-SANDF) lasekelwa kakhulu njengoba umhlangano wavuma ukuthi amaphoyisa adinga usizo.

UNtshavheni uthe basebenzisana nosomabhizinisi abancane ukuthola indlela eya phambili njengoba amabhizinisi amaningi engenawo umshwalense wokubuyisa ukulahleka kwawo.

Ngesikhathi semibhikisho, bangama-72 abantu abalahlekelwe yimiphefumulo kanti iningi labo belivela e-Gauteng kubulawa nephoyisa elilodwa. Kulaba baboshiwe, bangama-683 ababoshwe e-Gauteng nabangama-549 base-KZN kanti oyedwa waboshwa eMpumalanga noyedwa e-Northern Cape.

Umthombo wesithombe: @DailyMail

Izihloko zakamuva