Awuzange umakwe umbuzo kamatikuletsheni obuyiphutha 

Lubhalwe nguKarabo Rammutla

Umbuzo esivivinyweni sokugcina sanyakenye sikamatikuletsheni owawunephutha kangangokuthi nongoti bezibalo abakwazanga ukuwuphendula, ukhishiwe ezinhlelweni zokumakwa.

Abafundi bakamatikuletsheni bazojabula uma bezwa ukuthi i-Council for Quality Assurance in General and Further Education and Training (Umalusi) ithi umbuzo obunzima wesihlanu we-Maths wephepha lesibili okungumbuzo omncane ka-5.1 awuzange umakwe.

Umbuzo wawunamamaki ayisikhombisa.

Yize abaningi bebecela ukuthi bonke abafundi banikezwe amamaki amahhala kulo mbuzo, uNksz Biki Lepota wenhlangano UMalusi uthe umyalelo unikezwe zonke izikhungo zokumaka ukuthi zimake umbuzo wesihlanu ngamamaki angu-23 esikhundleni samamaki angu-30.

“Lokhu kusho ukuthi umfundi othole amamaki angu-23 uzonikezwa amamaki angu-30.

Abafundi abaningi basala bekhathazekile ngalo mbuzo. Othisha, abafundi kanye nongoti bezibalo abakwazanga ukuwuphendula.

UMnyango wezeMfundo eyisiSekelo ukhungethwe izikhalo ngephutha ebelibhalwe ephepheni lezivivinyo.

ULepota uthe ngenxa yokungenelela kukaMalusi bagculisekile ukuthi sekuwudambisile umphumela wephutha.

Esithombeni esingenhla: Ukukhululeka kwabafundi bakamatikuletsheni ngombuzo-5.1 

Umthombo wesithombe: Karabo Rammutla

Izihloko zakamuva