Avele obala amahlazo ePhini likaMengameli wase-Zimbabwe

Joseph Chirume

Izikhalo zokuthi iPhini likaMengameli wase-Zimbabwe uKembo kumele ehle esikhundleni, ziyakhula.

UMohadi oneminyaka engama-71, oselahlekelwe yimishado emibili, usolwa ngamadoda athukuthele ngokucekela phansi imishado yawo.

Omunye wabesifazane usebenza ehhovisi likaMohadi njenge-Central Intelligence Officer.

Kuthiwa uMohadi uqondwe emzini wakhe ose-Glen Lorne yi-agent ye-CIO, uJacob Mumpande esola iphini likamengameli ngokulala nomkakhe, u-Abbigal Muleya. UMumpande ufune ukuthi unkosikazi wakhe asuswe ehhovisi likaMohadi.

Lokhu kungemuva kokuthi u-Abbigal ezwakale ocingweni ebuza uMohadi ukuthi ngabe uke wawaphuza yini amaphilisi ocansi ngaphambi komhlangano wabo kamuva obuse-lodge.

UMohadi uphinde asolwe ngokulala noChervaughn Choeni, okwenze umyeni wakhe, uMartin Chabuka, wafaka isehlukaniso.

Engxoxweni yocingo evulekile uMohadi uzwakala ebuza ukuthi: “Manje-ke uzonginika nini?”

UChoeni uphendule wathi, ufikile ehhovisi lakhe phambilini.

“Empeleni bengize ngenhloso yokukunikeza,” kusho uChoeni.

“Ufuna ukunginikeza khona la ehhovisi?” kubuza uMohadi.

“Yebo,” kuphendula uChoeni.

UMohadi wabe esethi: “Kulungile, ayikho enye indawo. Kuzofanele sikwenze ehhovisi.”

UMohadi kuthiwa ubuye akhokhe imali yokufunda yentombazanyana ehlala kwaBulawayo. Kuthiwa le ntombazanyana ibizama ukuqeda ubudlelwano ngemuva kokutshela uMohadi ukuthi inesoka elilingana nayo.

I-ZimEye.com ku-Twitter ithi, “UMohadi wamithisa umfundi ofunda ezingeni eliphezulu wase-Harare, wamnika i-STI (isifo esithathelwana ngocansi) nokumenza azizwe engelutho.”

U-Oliver Zaranyika ubhale ku-Facebook wathi, “Ngicabanga ukuthi ihlazo likaMohadi liyingxenye encane yezinkinga ezinkulu. Empeleni kuyisiko ku-Zanu PF. Izwe ligobhoza igazi ngakwesokunxele, ngakwesokudla naphakathi. Kodwa bona bamatasa bacabanga ngocansi.”

I-akhawunti ka-Twitter esegameni lowayengunkosikazi kaMohadi, uTambudzani Mohadi ubika ukuthi: “UMohadi unentombi ekhulelwe efunda ibanga lesithupha. Enye intombi iyingane yomzala wakhe.”

UMohadi uhlukanise noTambudzani, unkosikazi wakhe weminyaka engama-30 ngowe -2017, wabe eseshada ngokushesha noJuliette Mutavhatsindi ngowe-2018 kodwa akazange abonwe naye kusukela ngowe-2019.

Umthombo wesithombe: Zim Live

Izihloko zakamuva