Author: TT2

Ama-workshop asiza abafundi ukuthi bathole mayelana nezinhlobo eziningi ezahlukene zamathuba emisebenzi embonini yezokuvakasha.
USihle Mavuso ukulethela kafushane ezihamba phambili esifundazweni.

Obeyimeya yakwaNongoma usehola ikomidi lezoMhlaba ePhalamende

ObeyiMeya kaMasipala wakwaNongoma uMnuz Albert Mncwango useqokelwe ukuhola ikomidi lezokuBuyiswa koMhlaba NokuThuthukiswa kweziNdawo zaseMakhaya.

Inkosana yakwaSithole ithi ibamba linqwahe nobukhosi bayo 

Inkosana uSabelo Sithole (33), uthi nguyena umholi wendabuko osemthethweni walesi sizwe kodwa izicelo zakhe zokuthi abekwe esihlalweni sobukhosi ziwela ezindlebeni ezingezwa kusukela ngo-2015.

AbasekuPhakameni bathi bazoqhubeka bebabili, bebathathu okunokuvala ibandla beyojoyina UNyazi

Abebandla lakwaShembe ekuPhakameni bathi abasoze baphume kanye neNkosi yabo uVukile iNcoyincoyi Shembe ngoba ukuhlala kwabo kuyisiphrofetho seNkosi Ilanga esakhothama.

Kushubile ngombango wesihlalo sobukhosi bakwaMthethwa

Ushisaphansi umbango wesihlalo sobukhosi bakwaMthethwa eMpangeni, KwaZulu-Natal. Umbango uqutshulwa ukuthi kukhona abangeneme ngosefakwe esihlalweni sobukhosi balesi sizwe.

Ikhempu yabagilwa bomlilo izofakwa amandla elanga abiza izigidi 

Abagilwa bomlilo wase-Marshalltown abasekhemphini yase-Shalazile balindele ukuthola ugesi ohlelweni lwelanga olubiza izigidi zamarandi.

Umndeni ucela usizo emaphoyiseni ngomlutha wezidakamizwa onodlame

“Sifuna aboshwe ngecala lokweba nokushaya agcinwe ejele, siyesaba ukuthi uzogcina ebulele oyedwa wethu,” kusho ilungu lomndeni.

UMokwena usewuqalile umsebenzi kwi-Wydad Casablanca

URhulani Mokwena ongumqeqeshi weqembu laseMorocco osanda kuqokwa, “ugcwele ukuthobeka” ngokunikezwa ithuba lokukhetha abazokuba sebensthini naye.

Unobhala we-ANC ukhulume engqungqutheleni yomculo wamapiano

UNobhala we-ANC e-Gauteng, ongusomabhizinisi kanye nesiqumama sezomculo uTK Nciza uthi umculo wama-piano “unamandla amakhulu angafukula umnotho ngakho kufanele wesekwe”.

I-ANC ayiyethembi imeya ye-DA eTshwane 

I-ANC eTshwane yethule isiphakamiso sokungabethembi ubuholi beMeya ye-DA, uCilliers Brink, ithi kunezinkinga zokulethwa kwezidingongqangi kanye nokuphatha.

I-ANC ayiyethembi imeya ye-DA eTshwane 

I-ANC eTshwane yethule isiphakamiso sokungabethembi ubuholi beMeya ye-DA, uCilliers Brink, ithi kunezinkinga zokulethwa kwezidingongqangi kanye nokuphatha.

Abafundi bathathe uhambo ukuyoqwashiswa ngemisebenzi kwezokuvakasha  

Ama-workshop asiza abafundi ukuthi bathole mayelana nezinhlobo eziningi ezahlukene zamathuba emisebenzi embonini yezokuvakasha.

EzaseKZN ezifingqiwe: Abahlali baseMelmoth balahla imayini iJindal

USihle Mavuso ukulethela kafushane ezihamba phambili esifundazweni.

Recent articles

spot_img