Author: Scrolla Africa

Sekuvele izinsolo zokukhulekwa kuka-Anita Brown

U-Anita Brown ozoba ngumama wengane kaDavido maduze usekhulume ngobudlelwano babo.

Isimanga umlandeli ejikijela umlotha esiteji

Sezijwayelekile ukwenzeka izinto ezingalindelekile kosaziwayo nabaculi uma benandisa esiteji kodwa uthuke woma umculi uPink ngesikhathi omunye wabalandeli bakhe ejikijela isikhwama esinomlotha kamawakhe esiteji ngesikhathi enandisa e-London.

Ichilo bebhabhadisa amalungu ebandla ngotshwala

Beka amanzi angcwele eceleni ngoba ibandla i-Gabola linohlobo oluhlukile lwensindiso yoketshezi engqondweni - utshwala!

Kufufusa eyokwethulwa kweVAR kuleli 

Inhlangano eyengamele ibhola kuleli i-Safa isiqale izinyathelo zokwethula ubuchwepheshe be-Video Assistant Referee (VAR) ebholeni lakuleli.

Abadlali bebhola besifazane bahlushwa amabhuzu enzelwe amadoda

Ucwaningo olwenziwa i-European Club Association luthole ukuthi abadlali besifazane abangaphezu kuka-80% bezwa ubuhlungu uma begqoke amabhuzu ebhola.

Kuboshwe amaphoyisa ngelokuqola nokuthumba

Abesilisa abayisikhombisa abanye babo abebegqoke imifaniswano wamaphoyisa baboshelwe ukugebenga.

Imbibizane kwabaziphilisa ngokuqoqa udoti kuvalwa eyokulahla imfucuza 

Babalelwa ku-4 000 abasebenza ngokuqoqa udoti njengoba kuyibona abalahlekelwe kakhulu ngemuva kokuthi izakhamizi zaKwa-Thema Ekurhuleni zivale indawo yokulahla udoti ngenyanga edlule.

Ukujabha abaqapha umphakathi bengalubhadi emcimbini  wokubongwa

Bekunokudumala ehholo lomphakathi Ikhwezi elokishini laseGugulethu ngesikhathi amalungu angaphezu kuka-250 aqapha kule ndawo engafiki emcimbini wawo wokubongwa.

Abesifazane bakhishwe inyumbazane okhethweni lwaseZim

Abesifazana abafuna ukungenela ukhetho lobuMengameli oluzayo e-Zimbabwe banqatshelwa ukwenza lokhu ngokuthi batshelwe ukuthi kumele bakhokhe imali engu-R360,000 (US$20,000).

Indodakazi kaShenge ibabaza eyabaseNhlangwini abakhomba isihlalo ngomunywe

UMntwana u-Angela Sibuyiselwe Buthelezi ungenelela odabeni olushisa ibunzi lapho inyama ivuka ogqokweni ebukhosini bakwaZulu emva kokuthi abesizwe saseNhlanwini sebekhombe isihlalo ngomunywe njengoba bethi nabo baneSilo sabo.

Ingebhe kuhlasela esinye isishingishane eThekwini 

Zisale dengwane izakhamizi eziningi eNanda eNyakatho yeTheku ngesikhathi kuhlasela isiphepho esinamandla esilimaze uphahla lwezindlu, sacekela phansi nezinto eziningi kubalwa nezimpawu zomgwaqo ngoLwesibili ntambama.

I-DA ifake oweTheku enkantolo ngokuvala amabhishi

I-DA isiyise uMasipala weTheku enkantolo ngenxa yokuvalwa kwamabhishi eThekwini.

Recent articles

spot_img