Author: Everson Luhanga

“Abafundi baphucwe omakhalekhukhwini banikwa iphini likathishanhloko, kodwa abafundi bafuna ukubuyiselwa omakhalekhukhwini babo.”
Isikole i-Toli Senior Secondary School esisemakhaya e-Lusikisiki siwine izindondo eziningi emcimbini wakamuva, okukhona kuzo neyokuba nothisha ohamba phambili esifundazweni.

Abathatha imfucuza balwa ne-Covid

Bangabonakala njengabantu abahudula izinqola bethatha imfucumfucu ezitaladini enihlala kuzo. Kepha manje laba besilisa nabesifazane bayasiphephisa ngokumelana ne-Covid-19.

Recent articles

spot_img