Asilona izwe lezigebengu

Editorial

UDonald Trump noJacob Zuma bafana ncamashi.

Bobabili bakulungele ukushisa intando yeningi ukuze bazigcine bengaphandle kwejele.

UDonald Trump ulubukele phansi ukhetho ahlulwe kulo ngokumangalela – ngamanga – ukuthi bamkhwabanisela.

UZuma, kanye nonobhala jikelele we-ANC uAce Magashule, kuleli sonto balandele ezinyathelweni zikaTrump.

UZuma ucelwa ukuba aphendule ngamacala ashaqisayo enkohlakalo abandakanya yena uqobo akhishwe kwikhomishini kaZondo.

Uzimisele ukuthi “adelele imiyalo” yenkantolo ephakeme kakhulu yezwe, iNkantolo Yomthethosisekelo, ukuvimbela ukuthi angazichazi kubantu baseNingizimu Afrika.

Zimbili izindlela eNingizimu Afrika ezicace bha- njengokuhlukana phakathi kwe-ANC. Ngakolunye uhlangothi uZuma, uMagashule mhlawumbe nomkhuzi omkhulu we-Economic Freedom Fighters uJulius Malema. Bonke basenkingeni; babhekene nophenyo; nabo bonke abazimisele ukudela izwe ukuze bazivikele.

Ngakolunye uhlangothi, yonke i-ANC eholwa nguMnuz uCyril Ramaphosa, abezentando yeningi kwamanye amaqembu, izinhlangano zomphakathi – njengoba kuvezwe okhethweni – kanye neningi lezwe lonke.

Singakhetha izwe lezigebengu, noma izwe lapho umyalo wezomthetho kanye nokulawula ngokwenzuzo yabantu, kusabalulekile.

Inkinga ngokuzivikela kukaZuma ukuthi akusiyo imali kaRamaphosa eyebiwe.

Kwebiwe imali yabantu baseNingizimu Afrika, ikakhulukazi izingane zethu. Yibo abanqatshelwe izikole nezibhedlela ezingcono nemisebenzi. Yibo abazobe bekhokha isikweletu esenziwe ozakwabo bakaZuma ezizukulwaneni ezizayo.

Uma enencazelo ezwakalayo, kungani esaba ukuyokwethula uhlangothi lwakhe lodaba kwiKhomishini kaZondo?

Esikhundleni sokuphendula lowo mbuzo, uZuma uzophuza itiye eNkandla noMalema, naye ozimisele ngokujoyina lo mfelandawonye wabakhohlakele.

Siyalazi ibhuku lokudlala futhi sesivele sibonile amazwibela alokho okuzayo.

UZuma nozakwabo angeke bephele amandla ukusindisa izikhumba zabo. Bazofanisa abaphikisana nabo nezilo zobandlululo; bazofuna ukuthi bayizisulu zetulo elikhulu; futhi bayoqamba amanga ngaso sonke isikhathi.

Akukho okunye abafuna ukukwenza ngaphandle kokucekela phansi umthetho, okuyophendula leli zwe kube elezigebengu.

Izihloko zakamuva