Asenkingeni amalungu eSAPS ayebhekelela icala laseKrugersdorp 

Lubhalwe ngu-Everson Luhanga

Ama-Regulator ze-Protection of Personal Information Act (Popia) zithole ukuthi umbutho wamaphoyisa akuleli  wephule umthetho ngokusabalalisa ulwazi olubucayi kanye nemininingwane yezisulu ezadlwengulwa e-Krugersdorp.

OnguSihlalo wama-Regulator uPansy Tlakula useyalele abakwa-Saps ukuthi babike udaba ​​zingakapheli izinsuku ezingu-31 ngabesifazane okufakwe imininingwane yabo engozini.

KuNtulikazi nyakenye abesifazane abayisishiyagalombili badlwengulwa yiqembu labesilisa ababegqoke ama-balaclava nezingubo zokulala, abaziwa kakhulu ngokuthi aBasotho zama zamas, e-Krugersdorp, e-West Rand.

Ekhuluma nabezindaba e-Braamfontein, eGoli ngoLwesithathu uTlakula uthe amagama, amakheli kanye nezinombolo zomazisi bezisulu kwasatshalaliswa ngo-WhatsApp kubantu abambalwa kwa-Saps.

I-Regulator iyalele ukuthi ukuxolisa kwabahlukunyeziwe kufanele kushicilelwe ngokugqamile emaphephandabeni amakhulu kazwelonke aphuma masonto onke nasezinkundleni zokuxhumana ezifana ne-Facebook ne-Twitter ngokukhishwa ngokungekho emthethweni kwemininingwane yabo.

Iphinde yathi amalungu e-Saps anesibopho sokucubungula nokusabalalisa imininingwane yabantu ngokungemthetho kumele aphenywe.

 Futhi ucebisa ukuthi amalungu aqeqeshwe ngoMthetho we-Popia kuzo zonke izinhlelo zokuqeqesha zakwa-Saps.

Phakathi kokunye ukwephulwa koMthetho, i-Regulator ithole ukuthi i-Saps yephule izimiso ezimbalwa ze-Popia okubalwa

● Ukusabalalisa imniningwane yezisulu ngomngalezo k-WhatsApp, bacububgula lolo lwazi ngokungekho emthethweni, ngokungafanele, nangendlela ephula amalungelo abo futhi bakwenze lokho ngaphandle kwemvume yezisulu.

● Imininingwane  yezisulu equkethwe emyalezweni ka-WhatsApp yasabalala kakhulu futhi yangahambisana nenhloso eyasatshalaliswa ngayo, kantu i-Saps yathi ibizama ukuqwashisa iziteshi ngobugebengu obubucayi obenziwa e-West Rand.

● Abakwa-Saps bahlulekile ukuthatha izinyathelo ezifanele, eziphusile zobuchwepheshe ukuvimbela ukutholakala okungekho emthethweni kolwazi nemniningwane yezisulu njengoba kushiwo ku-Popia.

“I-Regulator, ngemuva kokucubungula umbiko we-Enforcement Committee, ikhiphe i-Enforcement Notice ethi ithimba elibhekelela i-Saps liphazamise ukuvikelwa kolwazi  lwezisulu ngokuphula imibandela esemthethweni.

“Ngaphezu kwalokho, abathintekayo abawuthobelanga umsebenzi wokwazisa i-Regulator kanye nama-data subjects nge-security compromise njengoba kushiwo ku-Popia,” kusho uTlakula.

Izihloko zakamuva