Amazwe anamandla amakhulu yiwona okufanele asolwe ngenkinga yesimo sezulu

Arthur Greene

I-COP26, ingqungquthela yesimo sezulu ebaluleke kakhulu yeZizwe Ezihlangene kuze kube manje, iyaqhubeka ngeSonto.

Abaningi bakubona njengethuba lokugcina ukuhlenga lo mhlaba ngokugwema inhlekelele yesimo sezulu emhlabeni wonke.

Kodwa abaholi bomhlaba abaye bahola lezi zingqungquthela eminyakeni engama-26 edlule kuze kube manje baye bahluleka ngazo zonke izindlela ukunciphisa ukukhishwa kwegesi eyanele ukuze kunqandwe le miphumela eyinhlekelele.

Baphinda bahluleka ukufeza izithembiso ezenziwa emazweni ampofu kakhulu emhlabeni, okuyiwona azothwala kanzima kule nkinga.

Amazwe angama-20 acebe kakhulu emhlabeni akhiqiza u-80% wegesi engcolisa umoya emhlabeni, esidale ukushintsha kwesimo sezulu, kanti izwekazi lonke lase-Afrika likhiqiza u-4% kuphela.

Kodwa-ke, i-Afrika vele ihlushwa ukuguquguquka kwesimo sezulu ukudlula noma yisiphi esinye isifunda emhlabeni – futhi lokhu kuzoba kubi kakhulu.

Isibalo sezinhlekelele zemvelo ezifana nesomiso, izivunguvungu nezikhukhula sikhula ngokushesha kakhulu e-Sub-Saharan Africa kunasemhlabeni wonke, kusho umbiko we-World Bank otholwe ekuqaleni kwale nyanga.

Njengoba isomiso sikhula, kuzoba nezingxabano zesimo sezulu kulo lonke izwekazi, kanye nokufuduka kwabantu abaningi. Olunye ucwaningo lwakamuva luthole ukuthi amazwe angama-23 ase-Afrika azoba sengozini yezimpi zesimo sezulu eminyakeni ezayo.

Nakuba kunjalo abantu base-Afrika kuyabahlukumeza ukukhiqizwa kwegesi emazweni anothile, futhi lawo mazwe awenzi lutho olutheni ukusiza leli zwekazi ukubhekana nemiphumela yokuguquguquka kwesimo sezulu.

Engqungqutheleni yesimo sezulu yangowezi-2009, amazwe athuthukile azibophezela ngokukhipha izigidigidi eziyi-US$100 ngonyaka ngowezi-2020 ukusiza amazwe ampofu ukubhekana nokuguquguquka kwesimo sezulu, kodwa kuze kube manje ahlulekile ukufeza lesi sithembiso.

“Sekungowezi-2021 futhi sisazama ukuhlanganisa izigidigidi eziyi-US $ 100 zokuqala. Futhi bekumele kube izigidigidi eziyi-US$100 ngonyaka,” kusho uLee White, uNgqongqoshe wezemvelo e-Gabon, etshela i-Globe and Mail kuleli sonto.

UWhite, ozoba ngomunye wabaholi abamele i-Afrika engqungqutheleni yalo nyaka, uthe enye yezinhloso zamazwe acebile kuzoba ukubuyisela ukuthenjwa kwamazwe asathuthuka anomuzwa wokuthi awasetshenzelwa.

“Inkinga enkulu ezingxoxweni ukungazithembi phakathi kwamazwe athuthukile nasathuthuka”.

Kodwa uWhite, isazi sezokongiwa kwemvelo esihamba phambili, usanethemba lokuthi abaholi bomhlaba abakalichithi ithuba labo lokugcina lokuhlenga umhlaba.

Izihloko zakamuva