Amavukelambuso aseNdlunkulu necebo elisha lokukhipha iNkosi yamaZulu uMisuzulu

Celani Sikhakhane

Uhlangothi lwendlunkulu yakwaZulu oluphikisana nokugcotshwa kweSilo iNkosi yamaZulu uMisuzulu kaZwelithini seluqhamuke necebo lokumkhipha esihlalweni.

Uma luphumelela uhlelo luzokwenza unkosikazi wokuqala weSilo samaBandla uGoodwill Zwelithini okhotheme iNdlovukazi uSibongile abe yiBamba leNkosi.

Lolu hlelo kubonakala sengathi luzobekwa ngesikhathi somhlangano wasebukhosini owamenyezelwa yiNdunankulu yeNdabuko eNkosini, uMntwana uMangosuthu Buthelezi, ngokuyalelwa yiNkosi uMisuzulu ngesonto eledlule. Akukabi bikho suku olubekiwe lomhlangano, luzobekwa maduze nje lapho izwe selibuyele kuzinga lesithathu lomvalelo.

Okhulumela umndeni weqembu lamavukelambuso uMntwana Mbonisi Zulu uthe ngeke akwazi ukuphawula ngoba ubesemhlanganweni.

Umthombo oyilungu eliphezulu emndenini wasebukhosini futhi ongomunye wabathembekile beNdlovukazi uSibongile utshele iScrolla.Afrika ukuthi kunezingxoxo eziyimfihlo ezihlanganisiwe ngaphandle kokwazi koMntwana uButhelezi ukulungiselela lo mhlangano.

“Empeleni inqubo yokuqokwa kweNkosi uMisuzulu ibingahambisani nesiko lendabuko futhi iningi lezindlu eziphezulu alinikwanga ithuba lokuthi libambe iqhaza. Okunye ukuthi ngesikhathi iNdlovukazi ebiyibamba uMantfombi wakwaKhangelamankengana edlula emhlabeni, iNdlovukazi uSibongile yathatha izintambo. indima ephezulu njengonkosikazi wokuqala.

“Khumbula ukuthi njengoba iNdlovukazi uMantfombi ibivela emndenini waseNdlunkulu kuvele kwamenza unkosikazi omkhulu ngesimo sakhe sokuzalwa yize ebengunkosikazi wesithathu. Bese kuthi ukudlula kwakhe kuvulele iNdlovukazi uSibongile ithuba lokuba yiNdlovukazi enkulu,” kusho umthombo.

Uthe umhlangano owamenyezelwa nguMntwana uButhelezi ungumphumela wemihlangano yomndeni ebizwe neNkosi uMisuzulu kanye neqembu elamavukelambuso lasebukhosini.

Abanye abantu abahlongozwayo ukuhlala esihlalweni sobukhosi abaphakanyiswa yiqembu lamavukelambuso kubalwa uMntwana uSimakade, oyindodana yeSilo uZwelithini amthola ngaphandle komshado nentombi esencane yomndeni wakwaMthenjane.

Igama lesibili uMntwana uSimangaye, indodana yokugcina yeNdlovukazi ibiyibamba uMantfombi ongasekho.

UMntwana uThulani Zulu uthe abazi lutho ngodaba lokuthi iNdlovukazi uSibongile aqokelwe esikhundleni sobukhosi kodwa waqinisekisa umhlangano owamenyezelwa nguMntwana uButhelezi ozobandakanya zonke izindlu zaseNdlunkulu zoMbuso wakwaZulu.

Scrolla World Cup Quiz