Amasosha aseMelika athumela ama-imeyili endaweni engafanele ngephutha

Sonke sake sathumele ama-imeyili abangela amahloni ngenxa yephutha lokubhala (ungalinge utshele osebenza naye ukuthi “uzikhulula kamnandi”).

Kodwa-ke, amasosha aseMelika ebelokhu enza iphutha elilulaza kakhulu; ebelokhu ethumela ama-imeyili abucayi ngephutha e-Mali.

Futhi awakwenzanga kanye nje, baye bakwenza izikhathi eziyizinkulungwane kule minyaka eyishumi edlule!

Nansi indlela abalokhu bethumela ngayo ama-imeyili abo: ama-imeyili asemthethweni amasosha aseMelika agcina ngo-“.mil” – njengokuthi ama-imeyili akuleli agcina ngo-“.za”. Inkinga ukuthi ama-imeyili ase-Mali agcina ngo-“.ml”, ngakho-ke lokhu okucishe kufane kuholele ekutheni ama-imeyili amasosha abalulekile athunyelwe e-Mali.

Leli phutha labonwa okokuqala usomabhizinisi we-inthanethi wase-Nerthelands obizwa ngokuthi uJohannes Zuurbier ngo-2013. Wabona ama-imeyili amaningi avela embuthweni wamasosha aseMelika ngemuva kokuthola inkontileka yokuphatha isizinda sezwe lase-Mali.

Ama-imeyili aqukethe inani elikhulu lolwazi olubucayi olungasetshenziswa ngokumelene neMelika uma luwela ezandleni ezingalungile. Isibonelo, uZuurbier ugqamise ama-imeyili aqukethe idatha yangasese yamasosha nemindeni yabo.

I-imeyili eyodwa yaze yathunyelwa i-Turkey iqondiswe eMelika futhi yabheka ukuhlasela okungenzeka okuseduze kweqembu le-Kurdistan Workers’ Party (PKK) ngokumelene nezintshisakalo zase-Turkey eMelika.

Kuze kube manje la ma-imeyili agcinwe ephephile uZuurbier kodwa izexwayiso zakhe kwiMelika eminyakeni eyishumi edlule zishaywe indiva ngokuphelele.

Kodwa-ke, nakhu okubalulekile: inkontileka yakhe yokuphatha isizinda sase-Mali iphele ngoMsombuluko guthi lawo ma-imeyili asezoqonda ngqo ezandleni zikahulumeni wase-Mali. Ngakho qagela ukuthi ubani osondelene ne-Mali? Yebo, i-Russia – futhi akungabazeki ukuthi bazoba nentshisekelo enkulu ekuhloleni ama-imeyili amasosha aseMelika uma bengathola ithuba.

Linda, kukhona okubi nakakhulu.

Amasosha aseMelika akuwona wodwa enza leli phutha. Ngokusho kwe-Financial Times, amasosha ase-Nerthelands asebenzisa u-“army.nl” okungumehluko omcane kakhulu ne-“army.ml”. Inqwaba yama-imeyili ahloselwe bona nawo asegcwele ezweni laseNtshonalanga Afrika.

Luhlanganiswe ngu-Arthur Greene

Izihloko zakamuva