Amaqembu okugcinwa kwezilwane afuna izimpendulo ngemfene ebulewe ngabaphathi

Dylan Bettencourt

UPhilemon, imfene eyaziwayo yase-Cape Peninsula, ibulawe yiziphathimandla ngezinsolo zokuthi ibingena ezindlini zabahlali bendawo.

IDolobha LaseKapa likhiphe isitatimende esithi uPhilemon “ubulewe” ngoLwesine mhla zi-8 kuMbasa “ukuze kuphephe ezinye izilwane zase-Smitswinkel Bay kanye nomphakathi wendawo.”

Isitatimende sisola ukuthi le mfene iqale ukuhlasela izindawo ezise-Murdoch Valley ngonyaka odlule:

“Le mfene yesilisa ingene ezindaweni ezingamadolobha amahlandla angaphezu kwama-40, kwathi ngoNhlolanja kuphela yangena ezindlini izikhathi ezingaphezu kweziyishumi ngesikhathi abahlali bengaphakathi ezindlini zabo.”

Kodwa lezi zindaba zihlangatshezwe yintukuthelo kanye nokudideka okuvela kubahlali bendawo kanye nezinhlangano ezilwela amalungelo ezilwane, abathi kukhona ukungabibikho kobufakazi obusekela lezi zimangalo.

Le mfene enomsindo iyona ebihamba phambili eqenjini lezilwane zase-Smitswinkel Bay futhi ibiyisilwane esidumile kwabaningi endaweni, ababevame ukumthwebula izithombe noma bethathe amavidiyo uma ibonakala.

Kodwa-ke, kunenkolelo yokuthi iqembu elincane labahlali ebebengayifuni le mfene liyalele iziphathimandla ukuthi ziyibulale.

Abahlali endaweni yase-Gibson bebelokhu bekhankasela ukususwa kwezimfene ebezigqekeza emizini yabo, kanti bese bethumele imibiko eminingi ekhanseleni lendawo, uSimon Liell-Cock.

Bathe sekugasele kaningi kangangoba kuze kwadingeka ukuthi baqale izindlela zokuvikela izimfene zingasondeli emigqomeni kadoti, imifino nezindlu ezivulekile.

Kodwa-ke, uChantal Luyt omele i-Councillor’s Appointed Representative of Baboon Suburbs e-Smitswinkel Bay, ugcizelela ukuthi abukho ubufakazi bokuthi uPhilemon wenze zonke lezi zehlakalo.

Uthe uhlezi eyigadile le mfene kanti futhi nezinye ziyahlasela emzini yabantu.

U-Luyt uthi uPhilemon ubhicwa ngobubende inyama engayidlanga, etshela i-Daily Maverick, “Bazama ukumbandakanya nalamacala ukuze bambulale,” kusho yena.

IDolobha laseKapa lisamile kwisinqumo sokuthi izimfene zidala ukungaphatheki kahle kubahlali bakhona futhi ukubulala uPhilemon bekuyona ndlela ebebengenza ngayo.

Kodwa-ke, i-CapeNature inhlangano yokugcinwa kwezilwane, ithi ukube babizwa ngabe bamsusa uPhilemon kule ndawo futhi babuyisele ukuthula kubo bonke abahlali abathintekayo.

Umthombo wesithombe: @DailyMaverick

Izihloko zakamuva