Amaqembu ezepolitiki ayasiphikisa isinqumo esithathwe i-IEC

Celani Sikhakhane

Amaqembu epolitiki adiniwe futhi amangele ngesinqumo esithathwe ikhomishani ezimele (i-IEC) njengoba ifuna ukuvula usuku lokuhambisa uhlu lwamagama lwabantu abafisa ukungenela ukhetho.

I-IEC imemezele ukuthi izovula usuku lokuhambisa uhlu lwamagama lwabantu abafisa ukungenela ukhetho, kanti amanye amaqembu ezepolitiki aye enkantolo ukuze baphoqe inkantolo ukuba ingayivumeli i-IEC ivule ukulethwa kohlu lwamagama kulamaqembu ashiwe isikhathi.

Lokhu sekufike lapho amaqembu epolitiki esola isinqumo se-IEC sokuthi banikeza iqembu le-ANC usizo olukhethekile.

Amanye amaqembu athi isinqumo esithathwe i-IEC besihleliwe, sokunikeza i-ANC ithuba lesibili lokuhambisa uhlu lwamagama ngemuva kokuba badlulwe usuku obeluqokiwe.

Iqembu le-IFP likhumbuze i-IEC ukuthi ngonyaka wezi-2011 badlulwa isikhathi esasibekiwe, kodwa abazange bathole ithuba lokuhambisa uhlu lwamagama futhi.

UMkhuleko Hlengwa uthe ngisho neqembu le-NFP ebeliphethwe uZanele KaMagwaza-Msibi bebenenkinga efanayo neqembu le-ANC, kodwa i-IEC inqabile ukubanika ithuba lokuletha uhlu lwabantu babo abafisa ukungenela ukhetho.

Umphathi weqembu le-DA uJohn Steenhuisen uthe iqembu le-DA selifakele inkantolo yomthethosisekelo inselelo ukuba ivimbe i-IEC ngezinhlelo zayo zokufuna ukuvula uhlu lwamagama abantu abazongenela ukhetho. Bafuna isinqumo se-IEC singavunyelwa sithathwe njengesinqumo esingahambisani nomthetho sisekelo.

Izihloko zakamuva