Amaphoyisa esifazane asize umama wabeletha umntwana wentombazane

Doreen Mokgolo

NgoMgqibelo odlule ebusuku usayitsheni uZandile Mofokeng wayesanda kufika ukuzoqala emsebenzini wakhe ebusuku, elindele ukwenza imisebenzi yakhe evamile yokuphatha esiteshini samaphoyisa kanye nabantu abaphuzile ababehlezi befika.

Kodwa iphoyisa lase-Springs lizithole lisiza umama okhungathekile ukuthi abelethe phansi ehhovisi lamaphoyisa.

UZandile uthe ngesikhathi ematasa ngamadokodo amaphoyisa ehhovisi kungene owesilisa nowesifazane bephuthuma bezocela usizo.

“Ungitshele ukuthi intombi yakhe iyasikwa kanti imoto abebeyiqashele ukumyisa esibhedlela iphelelwe uphethiloli ngaphandle kwesiteshi,” kusho uZandile etshela i-Scrolla.Africa.

“Ngifonele abe-EMS ngokushesha abangithembise ukuthi bazoba sesiteshini emizuzwini engama-20.”

Kodwa kwadlula imizuzu engama-45 singakafiki isithuthi seziguli kanti noZandile waqala ukukhathazeka.

Kwaphela eminye imizuzu eyi-15 singabonakali isithuthi seziguli kanti uZandile owayeqeqeshelwe ukubelethisa wavele wabona ukuthi lo mama usengateta noma yinini.

Ngesikhathi ezama ukuhlela iveni yamaphoyisa ezothwala laba bashadikazi ibayise esibhedlela esibizwa nge-Far East, ubephinde azame ukunakekela lo mama ukuthi ehlisa umoya.

“Bengimtshela ukuthi akagxile azame ukuthi aphefumule ngamcela ukuthi agxile ekuzilolongeni ukuphefumula kwakhe,” kusho yena.

“Ngemuva kwehora leshumi nanye ebusuku wangitshela ukuthi ufuna ukusebenzisa indlu yokugezela, ulwazi lwami lokubelethisa lwangena ngabona ukuthi ingane ingaphuma noma yinini.”

Ngakho-ke umama oneminyaka engama-43 ubudala wezingane ezintathu, osenolwazi lokuteta kathathu wagoqa imikhono waqala wasiza ukubelethisa lo wesifazane, uBonisile Nkambule oneminyaka engama-22.

“Ngathandaza ngenhliziyo ngazitshela ukuthi ngibe nesibindi. Bengazi ukuthi impilo yomntwana ongakazalwa kanye nonina isezandleni zami.”

UZandile utshele i-Scrolla.Africa ukuthi unike umama upulasitiki ukuthi achamele phakathi ukuze angawisi ingane endishini yasendlini yangasese.

Iphoyisa landlala into ayigqoka melala phansi watshela umama ukuthi alale abheke phezulu.

UZandile wabe eseqala ukuhlela isikhathi sokufinyela kwakhe. ULieutenant Colonel Mandi Davel ubekhona ukuze asize ngokubelethisa ingane.

Phakathi kwala maphoyisa amabili, akwazile  ukubelethisa ngempumelelo ingane yentombazane ephile saka ngaphandle kwezinkinga.

Ngenxa yokuthi uBonisile ubengenazo izingubo zengane basebenzisa ijezi lamaphoyisa ukuze ingane ifudumale. Kube sekufika isithuthi seziguli ngemuva kwemizuzu engama-30 sizohambisa lo wesifazane esibhedlela.

Akukacaci okwamanje ukuthi ingane izoba yiphoyisa uma isikhulile.

Izihloko zakamuva