Amaphoyisa azobeka icala abafukamela abasemazweni angaphandle

Lubhalwe ngu-Everson Luhanga

Amaphoyisa ase-Gauteng aseqinisekise ukuthi angeke alandele kuphela abantu abangenawo amaphepha afanele okuba kuleli kanye nezinye izigebengu emphakathini, kodwa azolandela nalabo ababizwa ngama-shack farmers.

UKhomishana wamaphoyisa esifundazweni sase-Gauteng uLieutenant-General Elias Mawela uthe noma ngubani osiza izigebengu noma ogcina abaqhamuka emazweni angaphandle abakuleli ngokungemthetho bazobekwa icala elifanayo.

Futhi manje bazogxila ekulandeleni laba ababizwa ngama-shack farmers okuyibona abakha imijondolo ezindaweni uhulumeni angazigcinele ukuhlala abantu.

UMawela uchazele i-Scrolla.Africa ukuthi ama-shack farmers ilaba abakha imijondolo  bayiqashise ikakhulukazi kulabo abaqhamuka emazweni angaphandle abangenazo izincwadi zokuba kuleli ukuze bathole imali.

 “Asizogcina ngokubopha abaqhamuka emazweni angaphandle abangenazo izincwadi kuphela, kodwa nalabo abalekelela abantu bangaphandle ngokuhlala kuleli ngokungemthetho.

“Abantu abangenazo izincwadi benza ubugebengu futhi amaphoyisa awakwazi ukubalandela kanti nalabo ababanika izindawo zokuhlala bazobekwa amacala.”

Uqhube wathi: “NgokweSigaba-42 somthetho wokufuduka, noma ngubani osiza abaqhamuka emazweni angaphandle abangenazo izincwadi naye unecala futhi uzobhekana nemiphumela yokuphula umthetho.”

UMawela ubekhuluma emcimbini wokwethulwa kwabashayeli bezindiza (drone) ze-SAPS abasanda kuqeqeshwa e-Midrand, eGoli. Ubephelezelwa iPhini lakhe uMnu Tom Mthombeni, uNgqongqoshe wezokuPhepha koMphakathi uNkk Faith Mazibuko nezinye izikhulu eziphezulu zamaphoyisa esifundazweni.

UMazibuko uthe izindiza (drone) zizosetshenziswa ukuthuthukisa umsebenzi wamaphoyisa ikakhulukazi ezindaweni okungafinyeleleki kalula kuzo ngenxa yesimo sendawo njenge-Diepsloot, i-Alexandra, i-Zandspruit nezinye izindawo eziminyene esifundazweni.

NgoMbasa uhulumeni wase-Gauteng wethula onogada abagunyazwe ukuqeda ukusabalala kwemijondolo kanye nokuthathwa komhlaba esifundazweni.

NgoLwesithathu onogada bahlanganyele namaphoyisa e-Diepsloot bahambela ezindaweni ezahlukene zakuleli lokishi ngemuva kwemibhikisho yosuku ephikisana nokwanda kwezigameko zobugebengu endaweni.

Yize abantu sebehlise imimoya kuleli lokishi iziphathimandla beziqaphe ngeso lokhozi. Abanye babaholi bomphakathi wase-Diepsloot baye e-Union Buildings ngenhloso yokuhlangana nezikhulu zehhovisi likaMengameli.

UMawela ugxeke abaholi abebehambele e-Union Buildings wathi uhulumeni wesifundazwe uzobhekana nezinkinga ezithinta ilokishi.

Umholi womphakathi uLoyiso Toyiya uthe bajabule ngokuthi bathole ukunakwa ihhovisi likaMengameli. “Sizonika abantu impendulo ngemiphumela yomhlangano wangoLwesihlanu,” kusho uLoyiso.

Izihloko zakamuva