Amaphoyisa abopha uRosemary ngemuva kokumcupha

Ingxenye yesine kwezisishiyagalombili

Amaphoyisa azenza izinkabi ukuze abambe uSayitsheni Rosemary Ndlovu – ngemuva kokuqasha izinkabi ukuthi zibulale umndeni kadadewabo ngenxa yemali yomshwalense.

Leli ngelinye lamacala ayi-13 abhekene nawo okubulala noma okuzama ukubulala amalungu omndeni ukuthola imali yomshwalense.

Futhi lolu gibe yilona olwamisa itulo lwakhe lokubulala.

Ngokobufakazi obufakwe enkantolo:

● Omunye wababulali okusolwa ukuthi waqashwa ukubulala umndeni kadadewabo uJoyce washaqeka ukuthi uRosemary wayebayalela ukuba babulale izingane ezine nosana.

● URosemary wathi ufuna ababulali bashise indlu yomndeni uma umndeni wakhe usulele kuyo, ukuze kubukeke njengengozi.

● Konke lokhu bekungaphezu kwamandla ababulali abaqashiwe. Ngakho-ke ngemuva kokuba uRosemary ebanikeze imiyalo yomsebenzi wabo, baluma amaphoyisa indlebe.

● Amaphoyisa – ophiko olulwa nenkohlakalo nobugebengu e-Gauteng – abe esesebenza nababulali abaqashiwe ukubamba uRosemary.

● Esebenzisa umshini oyimfihlo, amaphoyisa aqopha uRosemary ekhuluma ngamasu akhe okubulala amalungu omndeni wakhe ukuze athole imali yomshwalense.

● Ngomhla ziyisikhombisa ngoNdasa ngowezi-2018 ngo-3 ekuseni, amaphoyisa ayezifihlile ahlangana ukuze ahlele “leli tulo”.

● Amaphoyisa amahlanu ahlangana enxanxatheleni yezitolo e-EKurhuleni ukuhlelela usuku olulandelayo.

● Ayenezinkabi ezimbili. Izinkabi zahlela ukuhamba noRosemary ukuya e-Bushbuckridge eMpumalanga. Wayefuna ukubakhombisa ngqo lapho okuhlala khona umndeni, ukuze bakwazi ukushisa indlu efanele.

● Amaphoyisa afaka ikhamera eyimfihlo kudeshibhodi emotweni uRosemary azohamba ngayo, nezinkabi zakhe eziqashiwe. Imoto nayo yaba nephoyisa elilodwa elizifihlile, elizenza enye inkabi.

● Isibhedlela i-Life Carstenhof:

● Izinkabi kanye nephoyisa elizifihlile balanda uRosemary ngo-7 ekuseni esibhedlela i-Life Carstenhof.

● Wayezingenise esibhedlela ukuze kuzoba nofakazi bokuthi ubengekho endaweni yesigameko. Wahlela ukuhamba nezinkabi ayokhomba indlu kadadewabo, bese ebuyela esibhedlela futhi ngesikhathi kubulawa umndeni.

URosemary wayehleli emotweni eyodwa, i-Honda Civic, nezinkabi ezimbili – nephoyisa elilodwa. Wayengazi ukuthi balandelwa buqamama yizimoto ezimbili ezihamba  abaphenyi bamaphoyisa ophiko lwe-Gauteng Provincial Organised Crime Unit.

● Ohambweni olungu-450km oluya e-Bushbuckridge, uRosemary waqala ukuxoxa ngezinhlelo zakhe zokubulala udadewabo nezingane zakhe – konke lokhu bekuqoshwa ngasese.

Uhlelo lukaRosemary:

● Konke okuqoshiwe, utshela izinkabi ukuthi uzonikeza udadewabo amaphilisi okulala bese emcela ukuba awaphuze ukuvimbela umkhuhlane. Uzomtshela nokuthi anikeze izingane zakhe amaphilisi.

● URosemary ubefuna izingane zibulawe nazo ukuqinisekisa ukuthi abekho ofakazi, ngokobufakazi obunikezwe enkantolo ngokuhamba kwesikhathi.

● Utshela izinkabi ukuthi ngemuva kokuthi amaphilisi alalise uJoyce nomndeni wakhe, kufanele bangene endlini, bafake amasokisi emilonyeni yezihlobo zakhe ezilele.

● Ngemuva kwalokho izinkabi kufanele zishise indlu, enezingane zikadadewabo nosana ngaphakathi.

● Uthi izinkampani zomshwalense zizokhokha imali ephindwe kabili uma “kuwukushona okungekhona okwemvelo”.

● Ubatshela ukuthi udinga imali “yokukhokha izikweletu”.

● Bama egalaji likaphethiloli e-Middelburg, lapho ecela isisebenzi ukuba sigcwalise ibhodlela elingamalitha amabili ngophethiloli abazowusebenzisa ukushisa indlu kadadewabo uJoyce.

● E-Bushbuckridge:

● Ngenkathi izimoto ezimbili zamaphoyisa ezilandela ngemuva zifika e-Bushbuckridge, izinkabi – nephoyisa elalizifihlile ukuthi liyiphoyisa elalikanye nazo – basebevele beyile noRosemary endlini kadadewabo.

● URosemary uye erenki yamatekisi ukubuyela embhedeni wakhe esibhedlela eGoli, ukuyozama ukwakha ufakazi wakhe. Ubenikwe esikhathi esingangosuku ukuba aphume esibhedlela futhi edinga ukubuyela ngalobo busuku.

● Amaphoyisa agijimela erenki yamatekisi. Abopha uRosemary othukile njengoba wayesezohamba.

Izihloko zakamuva