Amantombazane angaphezu kwezinkulungwane ezingamashumi abelethe izingane e-Gauteng, kubalwa nezingane ezineminyaka eyishumi

Kamogelo Muvhenzhe

Izingane ezineminyaka eyishumi ubudala ziphakathi kwentsha engaphezu kweyizi-20 000 ebelethe izingane e-Gauteng phakathi kukaMbasa ngonyaka odlule noNdasa ngowezi-2021.

Izambulo ezishaqisayo zenziwe nguNgqongqoshe wezeMpilo e-Gauteng, uNomathemba Mokgethi, ephendula imibuzo ebuzwe yi-Democratic Alliance kwisiShayamthetho sase-Gauteng.

Umbiko uthi:

● Intsha eyizi-23 226 e-Gauteng yakhulelwa phakathi kukaMbasa ngowezi-2020 noNdasa ngowezi-2021

● Izingane ezingama-934 zibelethwe ngomama abaphakathi kweminyaka eyishumi kuya kweyi-14

● Izingane eziyizi-19 316 zibelethwe ngamantombazane aneminyaka ephakathi kweyi-15 neyi-19

● Amantombazane ayizi-2,976 aphakathi kweminyaka eyi-10 neyi-19 akhiphe izisu

Okhulumela i-DA kwezokuthuthukiswa komphakathi, uRefiloe Nt’sekhe, unxuse iminyango yezifundazwe yezenhlalakahle, ezemfundo kanye nezempilo ukuthi iqinise imikhankaso yawo yokukhulelwa kwentsha kanye nemikhankaso yokufundisa ngocansi ezikoleni.

“Izinombolo zokukhulelwa kwentsha ezibikiwe bezidabukisa futhi zikhathaza ngendlela emangalisayo. Kuletha inkinga enkulu kwezenhlalo nezempilo eNingizimu Afrika. Kubeka impilo kamama nengane engcupheni, futhi kunemiphumela yezenhlalo njengokuqhubeka komjikelezo wobumpofu nokuyeka isikole,” kusho yena esitatimendeni.

Ubuye wanxusa abazali nabanakekeli, nababambiqhaza abahlukene ukuthi basebenzisane neminyango kahulumeni ukusiza ekunqandeni ukukhulelwa kwentsha.

“Amantombazane asakhula kufanele afundiswe ngemiphumela yokukhulelwa kwentsha nezindlela zokuzivikela ukunqanda lokhu. Njengamantombazane angaphansi kweminyaka, kufanele baphinde bafundiswe ngamalungelo abo mayelana nalokhu futhi bazi ukuthi, noma nini, akekho umuntu ovunyelwe ukuziphoqa kubo,” esho.

Izihloko zakamuva