Amanga aholele ekuhlaselweni kwe-Ukraine

Arthur Greene

Ukusuka ekuqaleni kuye ekugcineni amanga nolwazi olungekho yikho okuholele i-Russia ukuba ihlasele e-Ukraine. 

Lesi esinye sezizathu ezenza lempi ingaqhubeki, njengoba uphiko lwezobunhloli lwase-UK kanye naseMelika luveze ngoLwesine ukuthi uMengameli wase-Russia uVladimir Putin ubethola imininingwane engalona iqiniso kubaluleki bakhe mayelana nempi nesimo esibi somnotho wase-Russia.

Lokhu kungenxa yokuthi babesaba ukumtshela iqiniso,” kusho uMqondisi Wezokuxhumana waseMelika uKate Bedingfield.

“Sikholelwa ukuthi uPutin utshelwa amanga ngabeluleki bakhe mayelana nokuthi amasosha ase-Russia enza kabi kanjani nokuthi umnotho wase-Russia ukhubazwa kanjani unswinyo,” ekhuluma nesithangami sabezindaba.

UMenganeli wase-Russia usedale isimo sokwesaba e-Kremlin kangangokuthi labo abaseduze kwakhe bancamela ukuqamba amanga ngokuhlasela kwakhe ngendlela engafanele ukuze bamjabulise kunokuba bazibeke engozini ngokuzwakalisa ukukhathazeka kwabo.

Ukungalazi iqiniso nokunikezwa imininingwane engamanga uzenzele yena uPutin, futhi angeke angabi nalwazi ngalokhu kuhlasela.

Ezinsukwini ezalandela ngomhlaka-24 kuNhlolanja, lapho uPutin ayala amasosha akhe ukuba angene e-Ukraine, kwaba sobala ukuthi banolwazi oluncane ngokuhlasela ababekwenza.

Kuqhamuke amavidiyo amasosha ase-Russia athunjiwe ethi abengazi nokuthi abehlasela futhi empeleni abecabanga ukuthi abezilolonga.

Kuleli sonto, iMeya yase-Ukraine eyathunjwa amasosha ase-Russia yakhululwa kamuva, iveze izinga elishaqisayo lokungaqondi okukhona phakathi kwamasosha ahlaselayo nempi abayilwayo.

Engxoxweni nesikhungo sabezindaba sase-France i-BFMTV, iMeya ye-Melitopol u-Ivan Fedorov uthe abathumbi bakhe “babengazi ukuthi kwenzakalani.”

Ngokusho kwentatheli u-Eleanor Beardsley ohumushe ingxoxo, “bamtshele ukuthi silapha ukuzolanda ama-Nazi – wabatshela ukuthi ngineminyaka engu-30 ngikuleli dolobha futhi angikaze ngihlangane nabo.

“Silapha ukuzosiza abakhuluma ulwimi lwase-Russia waphendula wathi u-95% wethu ukhuluma ulwimi lwase-Russia futhi asinankinga.”

Lawa ngamanga uPutin awakhuluma ngesikhathi ememezela impi e-Ukraine. Uzakhele indawo lapho afunzwa khona amanga ngokuhlasela kwakhe, futhi wenze isiqiniseko sokuthi akekho omunye umuntu onolwazi lokuthi kwenzakalani.

Izihloko zakamuva