Amakhosi ase-EC afuna isabelomali esilingana neseMbube

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Uhulumeni wase-Eastern Cape usichithile isicelo sezindlu zobukhosi eziyisikhombisa sokunyuswa kwesabelomali saminyaka yonke esizohambisana neseSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini KwaZulu-Natal.

Isabelomali sonyaka seSilo samaBandla uMisuzulu senyuswe sisuka ku-R65 million saya ku-R79.565 ngonyaka wezimali ka-2023/2024 nokuyinto eholele ekutheni ezinye izindlu zobukhosi zakuleli zibone sengathi aziphethwe ngendlela efanele.

I-Eastern Cape okuyisifundazwe esimpofu kakhulu kuleli ibhekene nokugxekwa ngesabelo sayo esincane sika-R3 million ngonyaka sendlu ngayinye yasebukhosini.

UNgqongqoshe woMnyango wezokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zoMdabu (Cogta) esifundazweni uZolile Williams uthe ngeke bakwazi ukunikeza izindlu zobukhosi isabelomali esilingana neseSilo samaBandla uMisuzulu ngoba imali ayikho.

Izibalo ezilula ezisekelwe kwisabelomali esikhulu sobukhosi bakaZulu KwaZulu-Natal zizosho ukuthi ozakwabo base-Eastern Cape bazothola u-R560-million uma uhulumeni wesifundazwe evuma ukuthobela izimfuno zabo. Lokho kuzoba ngaphezu kwengxenye yesabelomali somnyango wakwa-Cogta sika-R1-billion.

“Udaba lobukhosi base-Eastern Cape luhluke kakhulu nolwaKwaZulu-Natal ngoba KwaZulu-Natal kuneSilo esisodwa,” kusho uWilliams.

“Cabanga nje ukuthi singasebenzisa malini uma singabela iSilo ngasinye isabelomali seSilo samaBandla uMisuzulu. Ngeke ibekhona leyo mali. Sibeke u-R3 million endlini ngayinye yasebukhosini.”

UWilliams wengeze ngokuthi lesi sabelomali sika-R3 million ngesehhovisi leSilo kuphela ukwenza umsebenzi waso. Ngokuphambene uNdunankulu waKwaZulu-Natal uNomsa uMaDube Ncube umemezele ukuthi isabelomali seSilo samaBandla uMisuzulu ngesokweseka imisebenzi yaso okubalwa kuyo imicimbi yobukhosi bakaZulu njengomkhosi womhlanga kanye nokuqhakambisa isiko lamaZulu kwezokuvakasha.

Lokhu kungaboni ngaso linye ekwabiweni kwesabelo mali kuke kwaba inkinga ebukhosini kusukela kwaqala umbuso wentando yeningi njengoba ezinye iZilo zazikhala ngokuthi iSilo samaBandla uZwelithini kaBhekuzulu esakhothama sasiphathwa ngendlela ekhethekile uhulumeni.

Esithombeni esingenhla: Izindlu zobukhosi zase-Eastern Cape zinikezwa isabelo-mali sonyaka sika-R3 million kuphela

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva