Amakhosazane akwaShembe adele amakhaza ebungaza ubuntombi bawo emgidini ongcwele

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Izinkulungwane zezintombi zebandla lakwaShembe zidele amakhaza ashubisa umkantsha zibungaza ubuntombi bazo phambi koNyazi lweZulu emgidini engcwele eqale ngeSonto eBuhleni.

Le migidi iyingxenye yomhlangano waminyaka yonke kaNtulikazi ethatha inyanga yonke yaleli bandla nobaseMatabetule eNanda, eNyakatho yeTheku.

Kusuka ngeSonto izintombi bezishaya uhele zisuka eNanda ngezinhlelo nyawo ziyobeka uThingo phambi koNyazi lweZulu eBuhleni .
Kuthe ngoMsombuluko zangena egiyeni lesibili lo mgidi obizwa ngegwababa nokuyilapho ebezishaya khona amahubo angcwele kuchwaza u-ameni .
Okhulumela ibandla uMfundisi Thokozani Mncwabe uthe le migidi yamantombazane izothatha izinsuku eziyisikhombisa.

“Akuyi noma ngubani kule migidi kodwa eyamatshitshi okuyizintombi ezisuke zibungaza ubuntombi bazo. Ziqale ngeSonto lapho ebezithwele khona uThingo ziyolubeka eNkosini uNyazi LweZulu njengoba uyaye ubone kwenzeka emkhosini woMhlanga,” kuchaza uMncwabe.

Le mhlangano kaNtulikazi ibalulekile kuleli bandla njengoba amaNazaretha amaningi asebenzayo ethatha amakhefu ukuze akwazi ukuyoba ingxenye yawo.
Nakulo nyaka isasasa libukeka liphezulu njengoba izinkulungwane zibuthene khona eBuhleni.

UMncwabe uthe kulo mhlangano ngokwesiko lawo kulindeleke ukuthi izinsizwa zikhethe izintombi bese zizethembisa umshado.

Uthe kulezi ezazithenjiswe umshado nyakenye babheke cishe izinkulungwane ezingaphezu kwezimbili ukuba zibophe ifindo likasofasilahlane uma sekuvalwa inhlangano.

“Nyakenye zazibalelwa ezinkulungwaneni ezimbili izintombi ezabopha ezabopha ifindo likasofasilahlane emgidini wokuvala inhlangano. Okunye ukuthi zonke izintombi noma amakhosazane zenza lokhu ngokuzithandela futhi kusuka ezinhlizweni zazo,” kuqhuba uMncwabe.

Uphethe ngokuthi noma ngabe iyiphi insizwa yamukelekile ukuzokhetha intombi eyithandayo akukhathalekile ukuthi ayikhonzi ebandleni.

Intsha yaleli bandla isizakhele udumo ezikhungweni zeMfundo ephakeme njengoba ngezikhathi zokuthweswa iziqu, itheleka idlubhe ezebandla bese iyengeza ngamajazi emfundo ngaphezulu, bese iyasina.
Leli bandla lasungulwa ngo -1910 uMqaliwendlela, uMphrofethi u-Isaiah Shembe.
Kodwa ngokuhamba kweminyaka ligcine selingamaqembu qembu njengoba sekukhona uHlangothi lwaseKuphakameni, olwaseBuhleni, olwaseThembezinhle kanye nolwaseGinyezinye.

Izihloko zakamuva