Amakhansela eqembu le-ANC kumasipala waseMkhondo avotele uMthokozisi Simelane ozimele

Dalphine Tagwireyi

Ikomidi eliphezulu lesifundazwe (i-PEC) le-ANC eMpumalanga lithatha isikhathi eside ukuxazulula izinkinga ngenxa yoqhekeko, okuholela ukuthi amakhansela azibambele mathupha.

Kumasipala waseMkhondo, amakhansela e-ANC kubikwa ukuthi avotele uMnumzane uMthokozisi Simelane ozimele njengemeya entsha.

USimelane udle umhlanganiso ehlula lowo owayeyimeya ye-ANC eMkhondo uVusi Motha ngamavoti ayi-18 kwangama-34 kwathi amakhansela amane e-DA angavota.

USimelane uyimeya yokuqala eNingizimu Afrika ukuphatha umasipala njengekhansela elizimele.

Sekuqubuke izinsolo zokuhlukana kwamaqembu ku-ANC njengoba bethole amavoti angama-54% okumelwa ngokulinganayo (e-PR) eMkhondo kanti bebezosigcina kalula isihlalo somkhandlu njengoba kubhekwe izinsolo zokuthi amakhansela ayisithupha avotele amaqembu aphikisayo.

Amakhansela ayisithupha okuhlanganisa nowayeyimeya uMotha athumele izincwadi zokwesula ngoLwesihlanu ethi uhlelo lohlu lwabazongenela ukhetho lunephutha futhi aweneme ngokuhamba kancane kobuholi ekuxazululeni lezi zinkinga.

La makhansela akumisile ukwesula kwawo ngoMsombuluko ukuze akwazi ukubamba iqhaza okhethweni lobumeya.

Ezihlalweni ezingama-38 kumasipala waseMkhondo, i-ANC inezihlalo ezingama-21, i-EFF eziyisikhombisa, i-DA ezine, i-Independent ezimbili kanti i-NFP, i-ATM, i-IFP ne-FFPlus bathole esisodwa.

I-ANC eMpumalanga ithathe bonke omasipala ngaphandle kowaseMkhondo ne-Lekwa with Lekwa Community Forum (i-LCF) ephume phambili ngamavoti amaningi e-PR.

I-LCF enezinyanga eziyisishiyagalombili yasungulwa futhi okuyinhlangano yomphakathi, yachitha iminyaka engama-28 ku-ANC kwathi uDelani Thabete waba yimeya kwathi u-Oliver Phiri waba nguSomlomo.

Bekunezinsolo zokuthengwa kwamavoti ebuholini be-ANC njengoba isigceme i-Gert Sibande sisolwa ngokuthintana namanye amaqembu aphikisayo ukuze avotele i-ANC noma angavoti emkhandlwini ukuze athole imali.

Izihloko zakamuva