Amahubo ethemba kanye nokwelulama ekhaya

Everson Luhanga

Amakholwa ezwa ubuhlungu ngesinqumo sikahulumeni sokuvimbela imibuthano yezinkonzo.

Kodwa manje banokungenelela okuhle kukaNkulunkulu.

Izidlakathi ezinhlanu  zomculo wenkonzo yama-Zion zijoyina imibutho ukubuyisa imvuselelo ngokomoya emakhaya namakhaya- ngomculo. 

UMfundisi  uMashosho, uMfundisi uManana, uMfundisi uMshayina Nyembe wendlunkulu yaseGalathiya kanye noMfundisi uJere bangenise i-albhamu yeZingqungqulu Zes’khalanga.

Leliqoqo lekhethelo licele imindeni ukuba izivikele kwi-Covid-19 kanye nokunikeza umlayezo wethemba.

Abefundisi bathe ukumisa imindeni yabantu abamnyama ukuya ezinkonzweni phakathi kobhubhane olubulalayo bekufana nokuthatha ithemba.

Isonto lingumthombo obalulekile wokweluleka izigidi zabantu. Amadolobha ezigodi awanabo odokotela bezenqondo futhi abanye angeke bekwazi ukukhokhela imisebenzi yalabo dokotela

Umbhishobhi omkhulu uBheki Zachariah Nkosi, uMengameli weVukukhanye Zion Federation, uthe: 

“Sinqume ukuhlangana sonke ukuze sizokhipha i-albhamu sisebenzisa amagama ethu ukuze sizofinyelela kubantu.

“Siyazi ukuthi abantu abaningi abayi ezinkonzweni lokhu kwaba nguNdasa.”

Izihloko zakamuva