Amadoda amabili abeyodayisa amatshe eGoli ezitshela ukuthi ayidayimane abuye nenqina likamabuyaze

Celani Sikhakhane

Amadoda amane aphethe amatshe acwebezelayo emaphaketheni awo namaphupho okuceba okukhulu ezinhliziyweni zawo ahamba amahora amane eya eGoli esuka eMnambithi, e-KZN.

Babeze ukuzothengisa inqwaba yamatshe ababewatholile azungeze intaba yasendaweni iMbulwana.

Kodwa amaphupho abo okuceba nokuchuma ashabalaliswa ngenkathi umhwebi ngemuva komunye umhwebi bonke beqinisekise iqiniso elibi: amatshe acwebezelayo ayengamatshe nje angenamsebenzi. Abanye baze bathi amatshe ayigugu abukeka eyingilazi nje.

UThulani Kheswa uthe ngoMsombuluko baye ezindaweni eziyisikhombisa ezihweba ngamadayimane.

“Bonke basitshele ukuthi amatshe akuwona amadayimane,” esho.

“Besicabanga ukuthi banomona nje. Saya ezinkampanini ezihweba ngamadayimane, saxoshwa.”

Ethemba la madoda azame ukuthengisa amadayimane emakethe engekho semthethweni, kodwa nalabo bathengisi abasebenza kanzima abazange bawabuke nokuwabuka lawo matshe.

“Ngisho nabase-Nigeria abasebenza ngegolide nedayimane basitshele into efanayo: ukuthi abasebenzi ngalolu hlobo lwezinto,” kusho uKheswa.

“Ithemba lami lishabalele mfowethu.”

Ikhansela lewadi, uSizwe Hlatshwayo ubephakathi kwalabo abebelinde ucingo oluvela kula madoda aye eGoli.

“Bangitshele ukuthi lezi zinto akuwona amadayimane ngoba akekho umuntu ozimisele ukuzithenga,” kusho uHlatshwayo.

“Angifuni ukuthi kube yimi engitshela labo abasagubha. Uma ngingenza lokho bangangibulala. Kodwa ngikwamukele ukuthi la matshe akuwona amadayimane. Manje silinde umbiko wesayensi we-geologist ozositshela ukuthi ayini ngempela.”

Ekhuluma ne-Enca SA Diamond Producers Organisation, uGert van Niekerk uthe mancane kakhulu amathuba okuthi la matshe angamadayimane. Uthe kunamathuba amakhulu okuthi empeleni ayi-Crystal Quartz.

Izazi zokuma komhlaba zihambele intaba iMbulwana KwaHlathi izolo ziyohlola amatshe.

Izihloko zakamuva