Amabhubesi ahaqwe igciwane le-Covid-19

Dylan Bettencourt

INyuvesi yasePitoli ukuqinisekisile ukuthi amabhubesi amathathu nezingwe ezimbili ePitoli kutheleleke nge-Covid-19 evela kubaqaphi bawo ngasekupheleni konyaka odlule.

Lezi zindaba ziphakamise ukwesaba kokuthi uma izilwane zikwazi ukuthola igciwane kubantu, lokho kusho ukuthi abantu bangahle batheleleke ngohlobo olusha oluyingozi oluvela ezilwaneni.

Ososayensi basenyuvesi bathole ukuthi izilwane ezitheleleke nge-coronavirus kungenzeka ukuthi ziyithathe kubaqaphi bazo.

Ucwaningo luveze ukuthi “ukutheleleka kwezilwane ngesifo se-Covid-19 esisuka kubantu  kubeka amakati amakhulu avalelwe engcupheni”.

Lolu cwaningo laqalwa ngesikhathi amabhubesi amathathu avela esiqiwini sezilwane esingadalulwanga eba nobunzima bokuphefumula, ukukhwehlela okomile kanye namakhala ageleza amafinyila ngasekupheleni konyaka odlule.

Elinye lamabhubesi laba nenyumoniya ngenkathi amanye amabili elulama, ehlushwa izimpawu ezincane kuphela.

Ngesikhathi kubonakala ukuthi izilwane  zihlangabezana nobunzima obufana nobabantu abatheleleke nge-Covid-19 izilwane ziye zahlolelwa leli gciwane.

Ukwesaba kwabaqaphi balezi zilwane kwaqinisekiswa ngesikhathi imiphumela ibuya ithi izilwane zithelelekile.

Abasebenzi basesqiwini abangu-12  abake basondelana nezilwane bahlolelwa i-Covid-19. Imiphumela yabasebenzi abahlanu yabuya ithi bahaqwe igciwane.

“Le mininingwane iphakamisa ukuthi i-SARS-CoV-2 ibizungeza phakathi kwabasebenzi ngesikhathi amabhubesi egula, futhi iphakamisa ukuthi labo abathintana ngqo nezilwane kungenzeka ukuthi banembangela yokudlulisa izifo ezilwaneni,” kusho uMarietjie Venter, usolwazi we-zoonotic. virology enyuvesi.

Olunye ucwaningo lwathola ukuthi amabhubesi atheleleke ngokuhlukahluka kwegciwane i-Delta Covid-19.

Amapuma agula ngo-2020,  ngaphambi kokuthi amabhubesi abe nezimpawu ze-Covid-19. Amapuma akhombisa izimpawu ze-anorexia, isifo sohudo kanye namakhala aziphumela amafinyila ngaphambi kokuhlolwa atholakale etheleleke nge-coronavirus.

LamaPuma amabili abe eselashwa futhi alulama ngokugcwele ngemuva kwamasonto amathathu.

Ucwaningo luphetha ngokuthi kungenzeka ukuthi amapuma athelelwa abaqaphi bezilwane zasesiqiwini.

Umthombo wesithombe: @Moneyweb

Izihloko zakamuva