“Akuvumelekile ukukhuluma isiNgisi” kule tekisi

Everson Luhanga

Ngenkathi begibela etekisini e-Alexandra beyovakashela umndeni wakhe kwenye ingxenye yelokishi, indodana kaPulane Mahlango ibeke izinyawo zayo esihlalweni esiphambi kwabo.

Umama ube esetshela indodana yakhe ukuthi ayisuse izinyawo ngoba akutshengisi inhlonipho.

Okuxakayo-ke, lokhu kudale ukuthi kube nokukhonoda kumshayeli wetekisi obephatheke kabi ngokuthi uMahlango ukhuluma nendodana yakhe eneminyaka emithathu ubudala ngesiNgisi hhayi ngolimi lwebele.

 “Umshayeli ungibuze ukuthi kungani ngikhuluma nendodana yami ngesiNgisi. Uthe akabathandi abantu abakhuluma isiNgisi emotweni yakhe,” kusho uMahlango etshela i-Scrolla.Africa.

Umshayeli wetekisi uqale ukumthuka embiza ngamagama phambi kwabanye abagibeli, esho emuphoxa.

“Ungitshele ukuthi ngilahlekile angizazi izimpande zami futhi akumele ngifundise indodana yami izinto ezingeyona imvelaphi yakhe,” esho.

Ngokuhamba kwesikhathi umshayeli ubesemtshela ukuthi akaphume emotweni yakhe – ngoba ubengasayi lapho ebheke khona.

“Ngenqabile ukwehla etekisini ngamtshela ukuthi uzongishiya lapho bengiya khona,” kusho yena.

Ubikele lenhlangano yamatekisi ngesigameko. Umnikazi wetekisi nomshayeli beze emndenini wakhe ngoMsombuluko bezocela uxolo ngokuthukwa nokusatshiswa kwakhe.

Unina kaPulane uLindiwe Mahlango, osebenza ehhovisi likaNgqongqoshe wezokuPhepha koMphakathi uFaith Mazibuko, uthe uthukuthele ngesikhathi umshayeli ebatshela ukuthi ubengeke ahlasele uPulane ukube ubazi ukuthi uyindodakazi yakhe.

“Akunandaba ukuthi bekungubani. Wonke umuntu akumele adlule kulokho indodakazi yami eyedlule kukho. Lokhu bekungemukelekile, kodwa siyalamukela uxolo lwabo,” kusho uLindiwe Mahlango.

Uqhube wathi umshayeli wetekisi kumele asuswe emgwaqeni ngokushesha.

Scrolla World Cup Quiz