Akungagxekwa unompempe ngamaphutha omdlali

Ungacabanga ukuthi sekushiwo izinto eziningi mayelana nohlelo lokukhishwa kwamakhadi, kodwa cha! Kukhona okusasele kubhala uLucky Maree.

Umdlalo obuphakathi kwe-France nelakuleli ubushubile ngoMgqibelo yize uhambe kahle njengoba bekufanele kube njalo, kodwa futhi konke lokhu kungenxa yezizathu ezingalungile.

Ubani ongakhohlwa ubuso bukaPeter-Steph du Toit ehlezi esihlalweni ebhekise ikhanda lakhe phansi futhi ekhombisa usizi njengoba ekhala ngokukhungatheka esula izinyembezi.

Uhlelo lwamakhadi lwenza umonakalo omkhulu liphinde licekele phansi umdlalo, kodwa abukho ubuhlungu obudlula obuziwa umdlali okhishwa ngekhadi elibomvu ngemuva kwemizuzu eyishumi.

Abalandeli bebhola lombhoxo bakuleli bayalwazi uhambo olunzima lukaDu Toit abebhekene nalo ukuze afinyelele e-Stade Vélodrome, e-Marseille ngoMgqibelo ebusuku ngesikhathi bebhekene nelinye lamaqembu amakhulu ebhola lombhoxo i-France.

Uma ubuka impinda yalesi sigameko kuyacaca ukuthi impi ibishubile. Iqiniso ukuthi bobabili abadlali bebengekho ngaphezu kwemitha ukusuka enkundleni ngesikhathi somdlalo ngokusobala lokhu akwenzi mehluko ikakhulukazi kunompempe uWayne Barnes.

Kodwa uma uyibuka izikhathi eziningi kuyabonakala ukuthi uDu Toit ubengaqondile ukulimaza omunye umdlali.

Ngokunjalo ikhadi elibomvu bekungamele liphume ngoba ubengaqondile ukudlalisa kabi umdlali.

UCheslin Kolbe ubegijima ekhuphukela phezulu ukuze athathe ibhola. Ukaputeni wase-France u-Antoine Dupont ubemile endaweni eyodwa futhi kubukeka sengathi ubefulathele uKolbe. UKolbe ushaye uDupont ehlombe ngemilenze yakhe ngephutha ngemuva kwalokho ushayeke phansi wawa ngentamo yakhe. 

Kusobala ukuthi akakwazanga ukuqhubeka nokudlala kodwa ukwazile ukusukuma aphume enkundleni. Cishe washona okuyinto okungafanele neze yenzeke emdlalweni webhola lo mbhoxo.

Ngemuva kwalokho unompempe uWayne Barnes wenze adume ngakho wakhipha ikhadi lakhe elibomvu wakhipha uDupont emdlalweni.

Kodwa akukho obekukhombisa ukuthi uDupont ubeqondile ukulimaza umdlali. Eqinisweni yini obekufanele yenziwe uDupont esimeni abebhekene naso?

Phezu kokuthi uWayne Barnes ubonakale ejabulela ukukhipha amakhadi, kodwa akuyena okumele athwale ijoka lokuphuma komdlali enkundleni.

Inkinga ilele ohlelweni lwamakhadi uqobo. Amakhadi ayithuluzi elisetshenziswa ebholeni likanobhutshuzwayo futhi bekufanele agcine lapho ukusebenza kuphela.

Umsebenzi kanompempe unzima kanjalo nomdlalo webhola lombhoxo unzima. Ugcine nini unompempe ukuba nomdlalo ongenazinkinga?Empeleni unompempe akumele akhiphe izinqumo ezifanele umdlalo.

UBarnes uzokuphikisa lokhu, kodwa kunzima ukukholwa ukuthi izibukeli ezingu-60,000 ebezibanga umsindo zishaya amakhwela enkundleni zibe nomthelela esinqumweni sakhe sokukhipha ikhadi elibomvu kuDu Toit. 

Nakulokhu uBarnes uzophika, kodwa kunzima ukukholwa ukuthi isinqumo sakhe sokukhipha ikhadi elibomvu asizange sibe nomthelela ekuqedeni umdlalo kaDu Toit.

Ngiyacela ebholeni lombhoxo isikhathi sisekhona ukuthi awakhishwe amakhadi, unompempe kumele abheke amaphutha kuphela ngemuva kwalokho avumele iphaneli nabalandeli base-France kube ibona abanquma unswinyo olufanele uma umdlali enze iphutha. Wonke umuntu uyazi ukuthi i-World Rugby iqhutshwa ukuzazisa, kodwa abake benze lokhu kube kanye nje bahoxise amakhadi ukuze umdlalo webhola lombhoxo uzobukeka ubuyele esimweni sakuqala. 

Isithombe esingenhla ngesikaCheslin Kolbe

Umthombo wesithombe: Independent.co.uk

Izihloko zakamuva