Akukho okuveza ukuthi abantu abangama-29 babulawe umjovo we-Covid-19

Dylan Bettencourt

Ngenyanga edlule iziphathimandla ezilawula imikhiqizo yezempilo eNingizimu Afrika bahlole imbangela yoshona kwabantu abangama-29 ukuthi akuhlangene yini nokuthi baqeda ukuthola umgomo we-Covid-19.

Iziphathimandla zemikhiqizo yezempilo zibuye nombiko othi akukho okuveza ukuthi abantu bashone ngemuva kokuba bathole umgomo we-covid-19.

I-Sahpra isithole imibiko yokuthi kunabantu abayizi-3,730 abanezimo ezingezinhle ngemuva kokuba bathole umgomo, kodwa abanye abathathwa njengabantu abaneqiniso.

Namhlanje kuqedwe uphenyo lwabantu abangama-29, lolu phenyo luveze ukuthi abangama-29 kuziqondanele ukushona kwabo ngemuva kokuthola umjovo womgomo we-Covid-29 kusho okhulumela i-Sahpra uYuven Gounden.

Lokhu kusho ukuthi ukufa kwalabantu akuhlangene nokugonywa. Amanye amacala amabili asikwazanga ukuthola ukuthi kwenzekeni ngoba besingenayo imininingwane ephelele.

UGoundern unxenxa wonke umuntu ozizwa engaphilile ngemuva kokuthola umgomo we-Covid-19 ukuthi akubike lokho .

Uthe ucwaningo belwenziwa ngemuva kwemizuzu engama-48 lubikiwe. Uthe asingasheshe sithi umuntu uyagula uma eqeda ukuthatha umgomo wokhuvethe.

Ziyisikhombisa izindlela esizibhekayo uma kusolakala ukuthi umuntu ushone ngemuva kokuthatha umgomo wokhuvethe.

Sike senze ukuhlolwa kwesidumbu uma sithola umbiko wokuthi umuntu ushone ngemuva kokuba athole umgomo wokhuvethe, sike sibheke nokuthi isimo sakhe sempilo besinjani, nokuthi ayikho into engazwananga naye emzimbeni wakhe siphinde sibheke nemithi abeyisebenzisa.

U-Gounden uthi njengamanje benza ucwaningo lombiko wabantu abangama-20-kuya kwabangama-23 ukukhombisa ukuthi abatholanga yini ukugula ngemuva kokuba bethathe umgomo wokhuvethe.

I-Sahpra neziphathimandla ezilawula imikhiqizo yezempilo bazokwakha i-website lapho bezoxhumana nabantu bakwazi ukubachazela izimpawu oba nazo uma uqeda ukugomela ukhuvethe ukuze lokhu kusize umyango kanye nabahlali baseNingizimu Afrika.

Umthombo wesithombe: @Reuters

Izihloko zakamuva