Akasekho emhlabeni owalwela amalungelo abesifazane

Ngo-1913, owesifazane wazama ukushisa i-All England Club inkundla yezemidlalo yase-Wimbledon njengengxenye yomkhankaso wenhlangano yamalungelo okuvota abesifazane.

Lo wesifazane wasebenzisa amaqhinga ukuze adonsele ukunakwa kulokhu ayekwenza.

Lo wesifazane ngesikhathi ezama ukulwela amalungelo okuvota abesifazane, wenza izenzo eziningi zokucekela phansi nokuphazamisa ezihlanganisa ukuqhumisa amabhomu, ukuhlasela kokushiswa kwempahla kanye nokucekela phansi impahla.

Izindawo zezemidlalo, ezihlanganisa ezegalofu kanye nenkundla yomjaho zazivame ukuhlaselwa ngenxa yokubaluleka kwazo empilweni yamasiko yamaNgisi.

Lokhu kuhlasela kwakuhloswe ukwenza iNgilandi nazo zonke izici zempilo yamaNgisi bazizwe bengavikelekile futhi bengaphephile okudala “ukwesaba”.

Inkundla i-All England Club ayizange isale ezenzweni zomhlukumezi. Oyedwa ohlome ngopharafini, izibani zomlilo, amapulangwe kanye nomentshisi uhlele ukushisa inkundla, kubika i-BBC.

Kodwa-ke, umzamo wakhe awuphumelelanga njengoba lesi sigameko saba esinye esaziwayo ukuthi senziwe ngubani.

Nakuba izenzo eziningi sesizidlulisile, lo mzamo wokushisa inkundla ye-Wimbledon awusoze wakhohlakala.

Inhlangano yabesifazane ibhekane nokuphikiswa okukhulu nokugxekwa komphakathi. Abahlukumezi babevame ukubhekwa njengenhlangano yabashokobezi futhi izenzo zabo zazibathukuthelisa labo ababengayisekeli injongo yabo.

Amaqhinga okulwisa umhlaseli ayehlose ukudonsa amehlo abantu abavamile futhi aphazamise izimpilo zabo. Nokho, lezi zenzo zaholela ekulahlekelweni kokusekelwa umphakathi.

Umkhankaso womhlaseli waba negalelo ekuqhubekeleni phambili kwamalungelo okuvota abesifazane. Ukudlula emhlabeni kuka-Emily Davison owama phambi kwehhashi lenkosi e-Epsom Derby ngo-1913, kwadonsa amehlo emkhankasweni kwavula nendlela yoshintsho.

Nakuba izenzo zomhlukumezi e-Wimbledon nakwezinye izindawo zemidlalo sesizikhohliwe, wabamba iqhaza elikhulu emizamweni yenhlangano elwela amalungelo abantu besifazane ukuze kuzuzwe ukulingana namalungelo okuvota kwabesifazane.

Umholi wabahlukumezi u-Emmeline Pankhurst uzokhunjulwa kuze kube phakade ngenkulumo yakhe edumile ethi “Inkululeko noma Ukufa”.

Luhlanganiswe ngumbhali we-staff

Osesithombeni esingenhla: U-Emmeline Pankhurst

Izihloko zakamuva