Akaneme obambe abebefuna ukuzitika ngocansi kwindiza

Inkampani yezindiza i-FlySafair isimise izithandani ebezizama ukuzitika ngocansi phambi kwabagibeli abebeseduze kwazo. 

Lezi zithandani zikhethe ukwenza lokhu ngesikhathi indiza isuka eGoli ilibangise eThekwini ngoMsombuluko.

Imifanekiso eqoshiwe, esingeke sikwazi ukuyishicilela, ikhombisa owesilisa exegisa ibhulukwe ngesikhathi umlingani wakhe esondela ukuze amthinte isitho sakhe sangasese, kubika i-News24.

Usomabhizinisi obehleli eduze kwalezi zithandani ocele ukuthi igama lakhe ligodlwe, uzamile ukukhalaza kulenkampani yezindiza, kodwa wangaphendulwa kwaze kwangenelela abezindaba.

Lo wesilisa uqophe isigameko wase etshengisa abasebenzi ividiyo, kodwa ubona sengathi inkampani yezindiza ayizange isithathele phezulu isikhalazo sakhe.

“Kuyangithusa ukuthi isigameko esinjengalesi singaba nomthelela omncane kubagibeli abathintekayo.”

“Kumele kube nemiphumela efanele ngalesi sigameko”

Okwenziwe ilezi zithandani kuyihlazo futhi kuphambene nomthetho we-Civil Aviation Act okwenza kube icala leli.

UChris Christodoulou oyisikhulu esiphezulu soMnyango wezindiza enkampanini yabammeli i-Christodoulou & Mavrikis Inc, uthe laba bashadikazi benze icala elinzima futhi bangahlawuliswa noma bagqunywe ejele izinyanga eziyisithupha.

Okhulumela inkampani yezindiza i-FlySafair, uKirby Gordon ukuqinisekisile ukuthi laba bashadikazi bamisiwe enkampanini yezindiza.

“Ukaputeni angakwazi ukuvuma ukuchezuka noma acele amaphoyisa e-SAPS uma efika lapho okuyiwa khona futhi lokho angakwenza uma ecabanga ukuthi abagibeli abaphephile.”

“Bazofaka amacala, kodwa ukukhetha kanye nomthelela wokwenza lokho yinto elele ezandleni zabo.”

Ukwenza ucansi kwindiza kuyivelakancane, futhi uGordon ugcizelele ukuthi abantu abaningi ngokuvamile banesizotha kakhulu uma begibele indiza.

“Kubi nje abakwenzile futhi abagibeli bafanelwe okungcono.”

Luhlanganiswe nguDylan Bettencourt

Isithombe esingenhla: Abagibeli bekwindiza

Izihloko zakamuva