Akakhohlwe uZuma ukuthi ukhetho luzomfica esaphila: Mtolo

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

UNobhala kaKhongolose KwaZulu-Natal uMnuz Bheki Mtolo uthi owayenguMengameli wezwe uMnuz Jacob Zuma akakhohlwe ukuthi ukhetho luyomfica esaphila, uyobe esesibhedlela ngoba usegugile.

UMtolo ukusho lokhu ekhuluma embuthanweni wenhlangano obusehholo i-VA Makhoba eNquthu ngeSonto obekungowesiFunda Inkosi Bhambatha.

Uthe kuyoba inhlanhla uZuma ukhetho lumficile ngoba nabo bazobe bengamnike thuba kodwa bazobe bemhlasela nxa zonke.

“Lo muntu usemdala ngiyafunga ngithi ukhetho angeke alubone kodwa uyobe eselele esibhedlela. Singcono thina akukho angakwenza kithi ngoba iminyaka isasivumela. Sisazomhlasela nxa zonke. Sizomhlasela noma ngabe kukuphi maqabane futhi kumele senze isiqiniseko sokuthi asimniki ithuba lokuphefumula,” kusho uMtolo.

Uthe okubajabulisayo njengoba esehambile sebezokwazi nokuthatha INkandla ku-IFP ngoba abantu bazobavotela ngobuningi.

Uqhube wathi abantu baseNkandla  bebengafuni ukuvotela uKhongolose ngenxa yokuthi bebengamethembi uZuma ngoba bayamazi ukuthi akasebenzeli bona kodwa usebenzela umndeni wakhe.

UMtolo obevutha engabaselwe uthe uZuma kumele axolise kuMengameli uCyril Ramaphosa ngokumnikeza inhlangano abeseyibulele wayiqeda. 

Ubesho lokhu ethi akekho uMengameli osebenzela abantu njengoRamaphosa.

Ukusho lokhu nje amalungu aqavile nabaholi abehlukene kuthiwa esifundeni saseNkosi Bhambatha bayilaxaza ubuthaphuthaphu i-ANC.

INkosi Bhambatha ikhandwe iNquthu, iNdumeni e-Dundee noMsinga noMvoti okungomasipala abangaphansi koMzinyathi.

ENquthu kuthiwa kunegatsha eseliqalwa phansi ngoba kuhambe wonke umuntu.

Nakwezinye iziFunda abaholi kuthiwa bashiya ubuthaphuthaphu bajoyina uMkhonto weSizwe Party. 

ENkosi Bhambatha kuthiwa kukhona amakhansela angama-PR asejoyine uMkhonto weSizwe Party. 

EMoses Mabhida abaholi abaqavile bakaKhongolose kuthiwa bashiya phansi bajoyina uMkhonto. 

Phakathi kwabo kubalwa uMnuz Name Mogale obeyilungu leSishayamthetho emele uKhongolose eMgungundlovu futhi esembuthweni womakadebona uMkhonto weSizwe Veterans Association. 

Omunye uMnuz Thobani Zuma obeyiphini leMeya yaseMsunduzi.

OGwini okuyisiFunda iTolomane Mnyayiza kuthiwa abaholi asebaphuma ezikhundleni yibo abagijima nemikhankaso yeMKP koGamalakhe nako-Portshepstone.

E-Newcastle kuthiwa kwesule amakhansela amane kaKhongolose kodwa akhonjwa ku-IFP kanti kuzothi ngenyanga ezayo kubenokhetho lokuchibiyela.

I-Scrolla.Africa sizwe ngemithombo ephezulu ukuthi ikhohlisana ihlomile esigungwini sobuholi besifundazwe kuKhongolose njengoba kukhona abahamba ngomnyama beyobonana noZuma kuhlelwe amaqhinga okuketula i-ANC emandleni esiFundazweni.

Izihloko zakamuva