Abomkhandlu olwa nobugebengu bagwetshwe odilikajele

Elmon Tshikhudo

Kuhlukene imibono emphakathini wase-Tshivhilwi eThohoyandou ngemuva kokugwetshwa kwamalungu ayisishiyagalombili omkhandlu olwa nobugebengu iCommunity Policing Forum (CPF).

Kuvela ukuthi kunamalungu omphakathi ajabulayo kanti amanye adiniwe ngokugwetshwa kwalaba abayisishiyagalombili.

La malungu ayisishiyagalolunye e-CPF kuleli sonto agwetshwe odilikajele yiNkantolo eNkulu yase-Thohoyandou ngecala lokubulala uVhonani Sibara nokuthumba uThanziela Mailanombe.

Lo mkhandlu  wasungulwa ngonyaka ka-2014 ngenhloso yokulwa nobugebengu e-Tshivhilwi.

Yize indlela abakade benza ngayo yaziwe ngokushesha esigodini, uthi bebengenakho ubudlelwano bokusebenzisana namaphoyisa endawo njengoba bebezibambela mathupha.

Odabeni olwashaqisa abantu bakulesi sigodi, amalungu angu-11 akwi-CPF azinikela emaphoyiseni.

Nakuba amalungu amabili kulawa asashona selokhu lenziwa leli cala ngoNhlolanja ngonyaka ka-2014, amanye amalungu ayisishiyagalolunye e-CPF kuleli sonto agwetshwe odilikajele Inkantolo eNkulu yaseNingizimu Afrika yophiko lwase-Thohoyandou.

Izigwebo zamukelwe ngezindlela ezehlukene.

Umndeni uthe ukubona abagwetshiwe beyobhadla ejele kubakhulule.

“Ukubulawa ngesihluku kwesithandwa sethu sekuneminyaka kusihlupha. Sake sacabanga ukuthi ubulungiswa angeke sibuthole kodwa bugcine bufikile,” kusho isihlobo.

“Siyazi ukuthi uVhonani ngeke abuye kodwa isigwebo esikhishiwe sanele.”

Elinye ilungu lomphakathi lithe lesi sigwebo sithinta ukulwa nobugebengu.

“Laba besilisa bangamaqhawe angempela emphakathini,” kusho ilungu lomphakathi.

“Besiside isikhathi sikhala ngobugebengu endaweni kodwa amaphoyisa abengenzi lutho ngabo. Bese sicikekile ukwanda kobugebengu.”

Amalungu amaningi omphakathi athi izigebengu beziletha ukwesaba okubenza bangalali kodwa bathi selokhu kwaqala loluphiko olulwa nobugebengu bayeka ukusaba.

“Indlela ababongwa ngayo le?,” kubuza ilungu lomphakathi.

“Nakanjani ubugebengu buzokwanda njengoba kungekho ozozingela izigebengu ngemuva kwalokhu.

Lezi zinsizwa zingamaqhawe ethu abezama ukuqeda ubugebengu emphakathini.”

UMqondisi wezokuShushiswa koMphakathi e-Limpopo u-Advocate Ivy Thenga ushayele ihlombe bonke abasebenze ukwenza isiqiniseko sokuthi icala liphenywa kahle ukuze bathole odilikajele.

Uthe lezi zigwebo zizokhipha isexwayiso esiqinile emiphakathini ukuthi bangazithatheli umthetho bawubeke ezandleni zabo

Izihloko zakamuva