AboHlanga bakuleli bayawuchitha umyalezo we-EFF wokungalawuleki

Zukile

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli wezepolitiki

Ngaphambi kokuthi sonke sizinike lokhu uJulius Malema akubiza ngokuthi “izinhlungu esifubeni” kumele sikhumbule ukuthi iningi labantu bakuleli ababona abaphehli bodweshu, kubhala uZukile Majova.

Inkulumo ye-EFF ebikhonjiswa ngokugcwele ngoMgqibelo odlule ayiyona into entsha.

Iningi labantu abamnyama bakuleli usozimali u-Elon Musk abaveza njengabantu abaphehla udweshu bekulokhu kuphikisa i-EFF okhethweni lokuchibiyela masonto onke.

Khumbula ukuthi i-EFF iyiqembu elino-12% ngemuva kweminyaka eyishumi likhona. Futhi njengoba kunabavoti abayizigidi ezimbili abavela ohlwini lwabavoti olungaphezu kuka-25 million, leli qembu alithinteki kakhulu emphakathini omnyama.

UMalema nabalandeli bakhe bacule izingoma zesikhathi somzabalazo ezisusa uthuthuva emiphakathini yabantu abamnyama ngaso sonke isikhathi.

Empeleni ngesonto eledlule ubegxilise umkhankaso wakhe esigamekweni esenzeka eMarikana okuyidolobha elinezimayini elisalwa nokubulawa kwabavukuzi abangu-34 ngamaphoyisa kahulumeni.

Ngemuva kwalapho uye wacula wathi “qabula iBhunu, qabula umlimi,” inguqulo ethambile yengoma yakhe ethi “Bulala ibhunu, Bulala umlimi.”

Ingoma ayicule e-FNB Stadium ngoMgqibelo ishaqise isizwe ngoba ibisenkundleni enabalandeli abangaphezu kuka-100 000. Kodwa lokhu akubonisi ukuthi iningi labantu abamnyama lizizwa kanjani ngabantu abamhlophe kuleli.

Abantu abamhlophe kanye namaqembu ezepolitiki abamhlophe athi lokhu ukususa udweshu ngamabomu bathi abakunaki njengoMalema.

Isiphakamiso sikaMalema sithi amabhange, izimayini, izindlela zokukhiqiza kanye nokuthathwa kwamapulazi ohwebo kuzwelonke akuzange kusekelwe imiphakathi yabamnyama nabavoti abamnyama.

Iqembu aliphethe ngisho nomasipala owodwa kuleli futhi lehlulekile ukuthola amavoti amaningi kunoma yibaphi omasipala abangu-257 ezweni lakithi.

Ezifundazweni eziningi okuhlanganisa neKwaZulu-Natal okuyisifundazwe esisemakhaya okuyisizinda samaZulu angu-15 million, i-EFF ayikaze iwine nolulodwa ukhetho lokuchibiyela.

Isebenzisa uhlelo likaMalema lokuveza abamhlophe njengezitha ezinkulu zabantu abamnyama abampofu kuleli.

Ngendlela efanayo kusiza intshisekelo yamaqembu abamhlophe ukuqhuba indaba yokuthi abamhlophe abanenhlanhla kufanele baphile ngokwesaba “ngokuhlaselwa kwabalimi” njengoba kubonakala sengathi ngelinye ilanga abantu abamnyama bazobabulala.

Umbhedo ongasoze wenzeke lowo. Kodwa njengoba kusele isikhathi esingaphansi konyaka ukuthi kube nokhetho inkathi yobudlelwano bomphakathi wezepolitiki isifikile. Futhi noma yimuphi umthengisi wezindaba uzokutshela ukuthi ukukhangisa kuwukumemezela okuhle.

I-EFF inesonto lonke ukuthi isakaze nemithombo yezindaba ehambisa umyalezo wayo kubasekeli abasha. Kubi ukukhulunlma ngabantu kodwa kuhle impela kuMalema nakubantu abanomqondo ofanayo nowakhe.

Izihloko zakamuva