Abezicishamlilo babuke indlu isha amalangabi kungekho abangakwenza

Dalphine Tagwireyi

Izinkinga zamanzi eziqhubekayo namanje endaweni yase-Ermelo, e-Mpumalanga zenza impilo ibe nzima kubahlali – kodwa kulokhu amapayipi ompompi owomile adale umonakalo omkhulu.

Abahlali babuke indlu isha inqgongqa futhi ingekho into abangayenza.

Ngenhlanhla akekho olimalile, kodwa kushone izilwane ezifuyiwe ezine kulo mlilo. Kanti nendlu isiphenduke umlotha. 

Abahlali abakwazanga ukukhuluma nabakwa-Scrolla.Africa, kodwa kubonakala sengathi ibhodwe likawoyela ebelisele esitofini yilo elidale umlilo.

Ithimba le-Msukaligwa Fire and Rescue Services lisabele ngokushesha kulolu bizo, nokho. Ngemuva kokusebenzisa wonke amanzi abeselolini, abakwazanga ukuthola amanye amanzi. Idolobha belingenawo amanzi kusukela ngoLwesibili.

UJaco Johnstone, oyi-Chief Fire Officer ku-Msukaligwa Local Municipality, uthe ukusabela ngokushesha akusho lutho uma engekho amanzi.

“Ukungabi bikho kwamanzi kwenza ukuthi izicishamlilo zingakwazi ukwenza umsebenzi wazo,” kusho uJohnstone.

ULeila Botha utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi abezicishamlilo, kubandakanya namaphoyisa e-SAPS, bebesendaweni yesehlakalo futhi bebukela umlilo usabalala.

“Njalo ngenyanga sikhokhela amanzi esingenawo. Ukwehla kwezinga lokulethwa kwezidingo kuyethusa,” kusho uBotha.

“Ukube bekuyimina, bengizomangalela lowo ohlinzeke ngosizo.”

IPhini likaNgqongqoshe wezaManzi nokuThuthwa kweNdle, uDavid Mahlobo wethule uhlelo lwe-Greater Breyten Water Supply Scheme e-Warburton ngoLwesibili.

Le phrojekthi iyingxenye yohlelo lwe-Msukaligwa Regional Bulk Supply Scheme, oluhlelelwe ukuphothulwa ngonyaka wezi-2024. Lolu hlelo luzoba sezindaweni ezifana nase-Breyten, i-Chrissiesmeer, i-Lothair kanye neWarburton. 

Izihloko zakamuva