AbesiShayamthetho saseKZN sebesebenzela emakhaya ngenhloso yokunciphisa izindleko

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

IsiShayamthetho saKwaZulu-Natal sesinqume ukwehlisa izindleko ngokuyalela abasebenzi ukuthi basebenzele emakhaya esikhundleni sokusebenzisa amahhovisi aqashiwe.

Lesi sinqumo siza ngemuva kweziphakamiso zamaqembu aphikisayo zokuthi kuthuthwe isiShayamthetho sibuyele kumabhilidi amadala asoLundi, okuyimanje angenamuntu.

Ngokusho kukaNomusa Phungula ovela eHhovisi likaSomlomo, isiShayamthetho kumanje siqashe amabhilidi amathathu kwa-Yudayken Trading ngemali elinganiselwa ku-R189,000 ngenyanga.

Kodwa-ke kunezindleko ezithinta ukulungiswa kwezakhiwo zesiShayamthetho esidala esingasasetshenziswa oLundi kanti abakhokhi bentela abahambisani nalokhu.

Ukwengeza uhulumeni usebenzisa u-R11 million ngonyaka emahhovisi.

UPhungula uchaze ukuthi nakuba indawo yesiShayamthetho ingaqashiwe futhi itholakala ezakhiweni zikahulumeni eziphethwe Amafa, ezinye zezindawo ezisetshenziswa njengamahhovisi amalungu ePhalamende ziqashwe kwi-Yudayken.

Uveze ukuthi isishayamthetho sehlise kakhulu izindleko zokuqasha selokhu kwagunyazwa inqubomgomo yaso yokuthi abasebenzi basebenzela emakhaya ngo-2021.

Esinye sezizathu eziveziwe ngalesi senzo ukwehliswa kwezindleko zokuhamba ibanga uye eMgungundlovu lapho kukhona iminyango kahulumeni nasoLundi.

Ngesikhathi i-ANC ithatha isifundazwe ngo-2004 ne-Minority Front ka-Amichand Rajbansi ongasekho, uhulumeni wase-KZN wasusa ngokusemthethweni isiShayamthetho oNdini wasiyisa  eMgungundlovu.

Lokhu kuholele ekutheni amabhilidi akhiwe uhulumeni waKwaZulu ngaphansi koMntwana uMangosuthu Buthelezi okuhlanganisa namahhovisi omnyango agcine engasetshenziswa.

Amanye kwakuyizindlu ezagcina sezihlala amalungu omphakathi okuhlanganisa nendawo yokuhlala esemthethweni eyayakhelwe iSilo SamaBandla uZwelithini kaBhekuzulu esesabuza. 

I-ActionSA iphakamise ukuthi esikhundleni sokuqasha noma kwakhiwe isiShayamthetho esisha ngo-R6.8 billion, kungcono kubuyelwe Ondini.

Osesithombeni esingenhla: uSomlomo uNontembeko Boyce

Umthombo wesithombe: I-Facebook

Izihloko zakamuva