Abesifazane be-Women’s League bathi sekuyisikhathi sokuthi nabo bangene ezikhundleni

Celani Sikhakhane

Uphiko lwabesifazane be-ANC eKZN selukubeke kwacaca ukuthi lisemkhankasweni onzima wokukhipha abesilisa ezikhundleni eziphezulu ukuze kube yibo abangamela uhlu lwabantu abayisithupha abakhethiwe ukuhola  isifundazwe okokuqala ngqa. 

Abesifazane abakaze balithole ithuba lokuhola i-ANC eKZN kanti i-ANCWL isimemezele inhloso yayo yokwengamela izikhundla eziyisithupha eziphezulu engqungqutheleni yokukhetha ubuholi beqembu okulindeleke ukuthi ihlale phakathi kukaNdasa noNhlangulana kulonyaka.

UNobhala we-ANCWL esifundazweni uNksz Nonhlanhla Gabela utshele i-Scrolla.Africa ukuthi sebethathe isinqumo sokuthi kuqokwe uNgqongqoshe uNomsa Dube-Ncube njengoSihlalo, uNgqongqoshe uBongi Sithole-Moloi abe iphini lakhe, uNgqongqoshe uNomagugu Simelane Zulu njengonobhala kanti uNgqongqoshe uNkk Peggy Nkonyeni  aqokwe njengoSihlalo ongumgcinimafa.

“Sekuyisikhathi sokuthi sihole ngoba le nhlangano akuyona eyabesilisa kuphela.

Sinabesifazane abanekhono kwi-ANC abakulungele ukuyisa iqembu phambili. Sibeka abantu abazongenela ukhetho hhayi laba esibaqokelwa abesilisa bagcine besisola ngokuthi asibasekeli,” kusho uGabela.

Leli qembu liphusha igama likaThembeka Mchunu esikhundleni sokuba nguSihlalo wesifunda iMusa Dladla esingesinye sezifunda ezinkulu eKZN.

EThekwini baqoka uZandile Gumede ukuthi abuye njengosihlalo wesifunda.

Inhlangano yesintu i-Injeje YabeNguni nayo isincome i-ANC Women’s League ngalesi sinqumo.

UNobhala wale nhlangano, uLangalezwe Chonco, uthe kudala abesifazane bamaNguni bekhombisa ukubeka izimfuno zabantu ababasebenzelayo ngaphambi kwezabo.

“Asizoba abantu abazingabazayo njengamanje. Sicela wonke amalungu ethu asekele lezi zinqumo. Sikholelwa ukuthi ukunyuka kwabesifazane bamaNguni kwezepolitiki kuzoba imbangela enkulu ekuguqukeni kwezomnotho nezenhlalo ezweni,” kusho uChonco.

Scrolla World Cup Quiz