Abesifazane basemakhaya basebenzisa ubuchwepheshe ukuphenya icala lokubulala nokubopha umbulali

Zukile Majova

Njengoba behlulekile ukusizwa ngamaphoyisa, umphakathi wasemakhaya e-Eastern Cape uchithe izinyanga eziyisithupha ezedlule wenza uphenyo olunzima mayelana nokubulawa kowesifazane wagcina ubopha umuntu okusolwa ukuthi ungumbulali.

Isigodi sase-Skwateni ngaphandle kwase-Mount Ayliff silahlekelwe abesifazane namantombazane ayisishiyagalolunye kusukela ekuqaleni konyaka wezi-2020 ababulawa bese bekhishwa izibeletho.

Esehlakalweni sakamuva ntambama mhla ziyi-19 kuMasingana lo mlisa osolwa ngokubulala, wagqekeza esitolo sendawo, wahlasela uYanga Swelihashe wamgwaza kabili entanyeni, wambulala.

Le ntokazi eneminyaka engama-21 ibisiza umamncane wayo ngokuphatha lesi sitolo. Umbulali ube esegqekeza esitolo, weba imali, i-airtime nomakhalekhukhwini.

Ngesikhathi umama kaYanga, uMama Kholeka Swelihashe, ebona ukuthi amaphoyisa awanayo inqubekela phambili kuleli cala, wazibophezela ekutheni ahole uphenyo olufanayo. Wabelana kaningi ngolwazi namaphoyisa.

“Bebelokhu bechitha imininingwane esibanika yona njengenganele futhi bebelokhu besinikeza iphoyisa elihlukile njalo”.

Ngosizo lwamalungu omphakathi nawo ayekhathazekile ngalezi zigameko ezingaxazululeki zokubulawa kwabantu abayisishiyagalombili, uMama Swelihashe uxhumane nowathweswa iziqu ze-IT edolobheni eliseduze lase-Kokstad ukumcela ukuba alandele umkhondo kamakhalekhukhwini olahlekile.

Umakhalekhukhwini ulandelwe watholakala e-Bizana, lapho wawusetshenziswa khona yilona wesifazane, owathi ifoni ngekamfowabo.

UMama Swelihashe uthe: “Kubulewe abesifazane abayisithupha endaweni yethu, kanye namantombazane amathathu asemancane. Thina njengabantu balo mphakathi ngokujwayelekile sitheza izinkuni noma siyokha amanzi emfuleni.

“Manje sesinovalo olukhulu kangangokuba sesihamba ngamaqembu uma siyotheza izinkuni”.

Esehlakalweni sokuqala, owesifazane wahlaselwa wabulawa ngenkathi esebenzisa indlela eholela kulesi sigodi.

Kusukela lapho, abantu bakule ndawo balulekana ngokuthi baqinisekise ukuthi wonke umuntu ufika ekhaya lingakashoni ilanga.

Kodwa lokho akuzange kumise ukubulawa kwabantu.

Ngemuva kwesigameko sokuqala, kuhlaselwe umama emzini wakhe wabulawa kanye namadodakazi akhe amabili.

Abahlaseli babe sebeshisa impahla.

Induna yesigodi uSiko Nqetho, obehola umbhikisho wangoLwesithathu ngaphandle kweNkantolo yeMantshi yase-Mount Ayliff, uthe umthetho uhlulekile ukusiza umphakathi wabo.

“Ngemuva kokuthi amaphoyisa ahluleke, sibhalele imantshi incwadi sathumela ithimba labesifazane enkantolo”.

“Bashiye leyo ncwadi kumantshi.”

“Silapha manje ukuzobhikisha nokuphikisana nebheyili ngoba isigodi sonke bese sihlala ngokwesaba”.

Izihloko zakamuva