Abesifazane baseHluhluwe nesinyathelo sokuhlenga amasimu abo

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Abesifazane basemakhaya KwaZulu-Natal bathwele kanzima njengoba bebhekene nobugebengu nokushoda kwamanzi.

Uma kwebiwa ucingo lokubiya izinkomo nezimbuzi zizulazula yonke indawo futhi zidla izitshalo zabo. Khonamanjalo, ukuntuleka kwamanzi kuthinta kakhulu ubukhulu besivuno sabo.

Abesifazane baseHluhluwe enyakatho neKwaZulu-Natal sebenxuse izinhlaka zikahulumeni ukuthi zingenelele ukuze kusimame amabhizinisi abo.

Ngesikhathi kunembizo yomphakathi ebiseNqunwini ngoLwesihlanu lapho umasipala wase-Big Five kwaHlabisa umemezele khona isabelomali sawo, abesifazane bakhale ngokuthi ingqalasizinda esetshenziswe ukubiya amapulazi abo ihlezi intshontshwa.

Amasimu abalima kuwo iklabishi, isipinashi, amazambane kanye notamatisi acekelwa phansi.

UNozipho Mthethwa uthe basebenzisa ibhizinisi labo lezolimo ukondla imindeni yabo nokuthi bathole imali ukuze banqobe ububha nokuntuleka kwemisebenzi.

“Izinga eliphezulu labantu abangasebenzi selenze sancama ukuthi izingane zethu ziyoze zithole umsebenzi ukuze zithuthukise izimpilo zethu,” kusho uMthethwa.

“Ngakho sanquma ukuqala izinhlelo zezolimo endaweni yethu ukuze sinqobe ububha. Ngeshwa ucingo olubiyele amasimu luhlezi luntshontshwa. Sicela uhulumeni kanye nomasipala wethu basisize ukulwa nalesi sihlava sobugebengu.”

Omunye umlimi uBonakele Gcwensa uzwakalise ukukhathazeka ngokushoda kwamanzi waphinde wakhala ngokuthi bakhubaza umsebenzi wabo wezolimo.

Unxuse uhulumeni ukuthi okungenani abanikeze amathangi amanzi azosiza ukunisela izitshalo zabo.

IHluhluwe iyingxenye yezindawo zaseMkhanyakude lapho osekuphele iminyaka eminingi kunenkinga yokushoda kwamanzi.

IMeya yase-Big Five uComfort Khumalo utshele abesifazane abakhathazekile ukuthi udaba sebeludlulisele esifundeni ukuze baqhamuke nesixazululo ngokushesha.

Uveze ukuthi bamatasa nomsebenzi wokubiya ukuze kuvikelwe imikhiqizo ukuze kuthuthukiswe umnotho wezolimo kule ndawo.

Esithombeni esingenhla: Iziphathimandla zikamasipala wakwaHlabisa zihlola ingqalasizinda yamanzi

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva