Abesifazane abasejele babungaze inyanga yabantu besifazane nempilo kaCharlotte Maxeke

Sizwe Sibiya

Abesifazane ababoshwe ejele lase-Westville eThekwini babungaze inyanga yabantu besifazane baphinde babungaza impilo yowayeyisisulu sokulwela amalungelo omphakathi u-Charlotte Maxeke ngokubamba umcintiswano wezinkondlo.

UZodwa Zulu nguye odle umcintiswano kwisigaba sokuqala, abacelwe ukuba babhale inkondlo ethinta izimo abantu besifazane abadlula kuzo bese beyayihaya.

“Inkondlo yami enesihloko esithi “Elawini Lengcindezelo” ibingokuhlukunyezwa kwabantu besifazane – kusukela ebunganeni kuyela lapho umuntu wesifazane esefunda isikole aze afike emshadweni” kusho uZulu oneminyaka engama-50 oqhamuka endaweni yasoLundi.

Kusukela ngonyaka wezi-2012 uZulu udonsa isigwebo sakhe seminyaka engama-20 ejele lase-Westville ngecala lokubulala, kodwa ngoLwesihlanu uwine umkomelo wemali eyizi-10 000, indondo kanye nesitifiketi.

“Angikushiyanga ukuhlukumezana kwethu sisodwa lapha ejele” uphinde wathi uzosebenzisa le mali ukukhokhela izifundo zakhe ze-Masters njengoba enza i-Human Rights Law, ayifundela ngaphandle komfundazwe.

Owine esigabeni sesibili uNtombikayise Shange othole umkomelo ofanayo nokaZulu ngenkathi ehaya inkondlo enesihloko esithi “Lamaliba Anenkulumo”.

Lo oneminyaka engama-35 udonsa isigwebo sakhe seminyaka eyisithupha eboshelwe ukukhwabanisa utshele i-Scrolla.Africa ukuthi angeke asebenzise ngisho isenti elimyama emalini akonyeliswe yona.

“Nami ngingomunye ozothatha umkomelo ngiwufake kwi-account yelungu lomndeni elisekhaya eThekwini, ukuze isize izingane zami. Sekuphele izinyanga eziyi-15 ngahamba ekhaya” kusho uNtombikayise onezingane ezimbili ezibalelwa eminyakeni eyi-11 enye ineminyaka emine umfana nentombazane, abakhuliswa ilungu lomndeni.

Okhulumela isifunda samajele aKwaZulu-Natali uThulani Mdluli, uthe imali esetshenziswe kumncintiswano iqhamuka kumyango wezobuciko namasiko KwaZulu-Natali.

Abaphume isibili kumncintiswano bathole izi-R5000 kwathi abaphume indawo yesithathu bathola izi-R3000.

Izihloko zakamuva