Abesifazane abalahlekelwe imisebenzi ngenxa ye-Covid

Uma kukhulunywa ngokulahlekelwa yimisebenzi, lolu bhubhane lwe-Covid-19 eNingizimu Afrika lihlukumeze abesifazane kakhulu kunabesilisa.

Ucwaningo olusha luthi imisebenzi emithathu yezigidi ilahlekile ngoNhlolanja nangoMbasa.

Kule misebenzi eyizigidi ezimbili elahlekile bekusebenza abesifazane – yize inani labesifazane belingafike ngisho kuhhafu wengxenye yabasebenzi.

Ucwaningo luthi cishe isigamu sephesenti (esingama-47) salabo abacwaningiwe, bathi izindlu zabo ziphelelwe yimali yokuthenga ukudla ngo-Mbasa wonyaka wezi-2020.

Ucwaningo lwenzuzo yamandla kazwelonke: nocwaningo olusheshayo lwe-coronavirus lwenziwe ezindlini eziyi-7,000.

Izihloko zakamuva