Abendawo yokungcebeleka bakhala ngesihlabani sebhola esibadlisela ogageni

U-Erling Halaand uyabathusa abadlali kwi-Premier League, ngoba uhlale eshaya emagoli njalo mayedlala, kodwa kubukeka sengathi ukuduma kwakhe sekubangela abanye abantu izinkinga.

Iphuthana elingelutho lokubhalwa kwegama lakhe selimenze ukuthi aphambaniswe nesifundazwe sase-Sweden esaziwa kakhulu ngamabhishi aso i-Halland.

Ukwengeza nje kumakilabhu aseke wahlangana nawo, inhloko yebhodi yabezokuvakasha e-Sweden isikhathele ilomlisa oneminyaka engu-22 u-Haaland.

UHaaland bekuvela yena kuqala kuzo zonke izindawo zokusesha ezahlukene  njalo makubhekwa lendawo yokungcebeleka i-Halland.

U-Visit Haaland kanye no-Director u-Jimmy Sandburg babhale incwadi ebhekiswe kuwona wonke amalungu abezindaba zesingisi ukuthi abhekisise kahle amaphutha ngaphambi kokuba akhiphe noma imuphi umbhalo uzoba negama le-Halland

“Siyi Halland. Yena ungu-Haaland. Ukuduma kwalomdlali webhola okumangalisayo kuphazamisa ukubakhona kwethu ezindaweni zokuxhumana.” Ubhalile, kwabika i-BBC.

“Siyabona manje ukuthi yonke imizamo yethu yokuqhakambisa i-Halland ifana nengekho. Uma kungenziwa lutho, siyasaba ukuthi isifundazwe sethu singaba sengozini yokuthi abantu basikhohlwe, sibe indawo eseyaziwa makuxoxwa kuphela.

U-Sendburg wengeze ngokuthi u-Haaland njengoba esengumdlali we-Manchester City, washaya namagoli angu-22 emidlalweni ewu-15, igama lakhe selikhule kakhulu ezindaweni zokuxhumana.

“Mawubhala u-Halland, ubheka isifundazwe sethu esihle esise-Sweden, uvele uthule u-Haaland yonke indawo” usho kanje

U-Haaland seloku afika kwi-Manchester City waphinde washaya namagoli, ukuduma kwakhe kusifake igcindezi thina kuma-hashtags wethu kanye nasendaweni zokusesha.

Nomakunjalo, u-Sandburg ubenethemba lokuthi lomdlali afike khona esifundazweni sase-Sweden ukuze lukhulunywe luphele loludaba.

“Singathanda ukuthi afike lapha, baningi abohlanga lwakhe abafikayo njalo ngonyaka, ngakho-ke uyozizwa esekhaya.

“Sizokubona ngehlobo elilandelayo e-Halland, Haaland?” Kuncokola u-Sendburg

Luhlanganiswe nguDylan Bettencourt

Osesithombeni esingenhla: Erling Haaland 

Umtombo wesithombe: @ Forbes

Izihloko zakamuva