Abelaphi bendabuka bacela usizo emadlozini

Elmon Tshikhudo

Abelaphi bendabuko base-Vhembe, e-Limpopo bacele uNkulunkulu namadlozi ukuthi bangenelele esihlangwini sokuthunjwa kwezingane. Lezi zingane kukholakala ukuthi zibulawelwa ukucwiywa izitho zomzimba.

NgoNcwaba izingane ezine ziduke e-Nzhelele ezimbili zatakulwa zithunjiwe ngamalungu omphakathi kubasolwa abashiswe bashona.

Behlangene nodokotela abasokisayo kanye nozakwabo abavela kuso sonke isifundazwe, bahlangane e-Elim ngaphandle kwase-Makhado ngoLwesine bezokwenza amasiko. Beholwa udokotela wesintu uMaine Mashudu Tshikororo bashise impepho bachitha ubhiya besintu nesinemfu ukuze bacele amadlozi ukuthi aguqule isimo esibuhlungu.

UMengameli we-Makhado Traditional Health Practitioners uMaine Nyadzeni Ramabulana, uthe bakhathazekile ngokwanda kwezibalo zezingane ezidukayo kanye nabesifazane abahlukunyezwayo kuwo wonke amazinga.

“Amaphoyisa ayahluleka ukuthola izingane ezithunjiwe. Silapha ukuzonxenxa amadlozi ukuthi angenelele alawule lesi simo, abazali bayakhala bathungatha izingane zabo ezilahlekile.

“Siyethemba ukuthi ngemuva kokwenza leli siko konke lokhu kuzophela, izingane ezilahlekile zizotholakala,” esho.

Ugcizelele ukuthi abelaphi bendabuko abayisebenzisi inyama yomuntu ukwelapha abagulayo. Basebenzisa amakhambi.

“Laba abathinteka emacaleni okubulala akuwona amalungu ethu futhi siyaziqhelelanisa nabo nezenzo zabo, bangcolisa uhwebo lwethu. Sicela amadlozi  kanye nomthetho ukuthi ubajezise,” kusho uRamabulana.

Induna uMadzuhe Itani Gideon Magoro unxuse bonke abantu ukuthi babuyele ezimpandeni zabo.

Lokhu okwenzeka namuhla kuyashaqisa futhi kuyanyanyisa, sisakhula abesifazane nezingane abazange badlule kulokhu ababhekene nakho. Kumele sihlale phansi njengomphakathi sidwebe indlela eya phambili ukuze kube nekusasa elinokuthula.”

Okhulumela amaphoyisa ase-Limpopo, uLieutenant Colonel Malesela Ledwaba ukuqinisekisile ukuthi izingane ezine ezilahlekile azikatholakali.

Izihloko zakamuva