AbeCPF yaseMthatha bazimisele ukulwa nobugebengu

Lubhalwe nguSongeziwe Mapukata

Osomabhizinisi baseMthatha banikele ngamavesti ​​avikela izinhlamvu ayishumi kumalungu omkhandlu olwa nobugebengu osanda kusungulwa e-Munitata ukuze kuqedwe izenzo zobugebengu enkabeni yedolobha.

Amalungu avunyelwe ukuthi amise futhi aseshe abantu aphinde ashaqe izikhali, kodwa ohlwini lwawo lwezinto ezishaqiwe muva nje bekunenqwaba yomazisi. Manje sebecela umphakathi ukuthi usize ekutholeni abanikazi bomazisi.

Kuthe uma sebeqala ukuba nenqwaba yomazisi abebebaphuce abantu kulezi zigameko zokuseshwa bafinyelele eMnyangweni wezaseKhaya ukuthi uthathe omazisi ubagcine, kodwa uMnyango wenqaba.

Njengamanje basebenzisa izinkundla zokuxhumana ukuze baqwashise, baphinde banamathisele uhlu lomazisi ababaphethe ezindongeni zase-Munitata ukuze abantu bazi ukuthi bazobalanda kuphi omazisi babo.

“Amanye amalungu ethu angonogada abaqashwe njengonogada abazimele edolobheni ukuze baqaphe impahla, kodwa izikhathi eziningi zethu zisebusuku njengoba amalungu ethu ayisikhombisa eqapha ebusuku.”

“Ngesikhathi ngibatshela ngalo mbono bagxumela kuwo bangacabanga nakaningi ngoba babebona ukunyuka kokugqekezwa, ukugetshengwa nokucekelwa phansi kwempahla ngaphandle kwesizathu nsuku zonke, umholi uMatshawandile ‘’Shakes’’ Mbengo etshela i-Scrolla.Africa.

Lesi sithangami sisebenza ngaphandle kokwesekwa abomthetho kuMasipala iKing Sabata Dalindyebo futhi sishaqa izikhali ezahlukene nsuku zonke, okuhlanganisa izimbazo, imimmese, izibhamu nanoma yini izigebengu ezizulazula nayo engasebenza njengezikhali.

‘’Uma sinezikhali eziningi siziyisa esiteshini samaphoyisa e-Madeira futhi sitshele amaphoyisa ngalokho esikutholile ukuze okungenani akwazi ukuzisusa ezandleni zethu. Siphinde sithathe izigebengu esizibamba zigebenga umuntu, zizama ukubulala, zicekela phansi ibhilidi noma zeba esitolo, siziyise emaphoyiseni okuyiwona athatha isinqumo sokuthi enzeni ngazo,’’ kusho uMbengo.

Ngokwezibalo zakamuva, uMthatha ubekwe endaweni yesithathu eziteshini ezingu-30 kuleli ezihamba phambili ngezibalo zokubulawa kwabantu. E-Eastern Cape, iziteshi ezinhlanu ezihlonzwe njengezindawo eziyinkinga i-Lusikisiki, i-Mthatha, i-East London, iNgqeleni naKwaBhaca.

Ezenzweni zobugebengu obuhlobene nezakhiwo endaweni, ukugqekezwa kwezindawo okungezona ezokuhlala kukhuphuke ngo-13.1%, ukwebiwa kwemfuyo kukhuphuke kwafinyelela ku-1%, ukugqekezwa kwezindlu zokuhlala kukhuphuke ngo-5.2%, nokwebiwa kwezimoto nezithuthuthu kunyuke ngo-28.6%.

Izihloko zakamuva